Onderzoek

Instructie inhalatiemedicatie

 • Instructies bij inhalatiemedicatie voor longpatiënten

  Achtergrond

  Uit onderzoek is gebleken dat 70-80% van de astma en COPD patiënten inhalatiemedicatie op de verkeerde manier gebruikt (GINA & GOLD richtlijnen). Hierdoor ervaren patiënten een hogere ziektelast, hebben ze meer kans op een ziekenhuisopname en dit gaat gepaard met hogere zorgkosten.

  Doelstelling

  Het doel van dit onderzoek is om de instructies voor inhalatiemedicatie te verbeteren.

  Vraagstelling

  Hoe gaan de instructies in de praktijk en wat zijn de problemen waar zorgverleners tegenaan lopen. Hoe zou een ideale instructie er uit moeten zien?

  Onderzoeksopzet

  Dit onderzoek, wat deel uitmaakt van de Inhaler Research Workgroup (IRW), heeft als doel om de instructies bij inhalatie medicatie te verbeteren. Afgelopen jaar zijn internationaal 70 patiënten geïnterviewd en zijn focusgroepen gehouden met zorgprofessionals. We hebben veel geleerd van de uitkomsten van deze onderzoeken. Nu willen we graag weten of deze uitkomsten ook door andere zorgprofessionals gedeeld worden. Daarom wordt deze enquête onder een grote groep zorgprofessionals verspreid. We zijn op zoek naar specialisten ouderengeneeskunde of verpleging/verzorging die inhalatie instructie geven aan patiënten.

  Startdatum project

  1 januari 2017

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  Afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, UMCG

  Meer weten?

  Wilt u helpen om de instructies voor inhalatiemedicatie te verbeteren? Dan vragen wij u om de enquête in te vullen. De enquête zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. U kunt direct beginnen door op de volgende link te klikken: http://rug.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_8hNHIEUBkPjRwm9

  Alvast bedankt voor uw deelname.

  Projectgroep

  Mail naar focusgroep.irw@gmail.com of bel naar 06-25647087.

  Alvast bedankt uw deelname!

  Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk dan op www.IRWstudy.com voor meer informatie.

  Contact

  focusgroep.irw@gmail.com