Instituutsreglement en bijlagen

Het Instituutsreglement 

Bijlage A cohort 2021*:Loklaal toetsplan Huisartsopleiding UMCG

Bijlage A cohort 2020*:Lokaal toetsplan Huisartsopleiding UMCG

Bijlage A cohort 2019* Lokaal toetsplan Huisartsopleiding UMCG

 

 

* Geldig voor alle aios die op of na de ingangsdatum van dit protocol gestart zijn met de opleiding of van een opleidingsjaar naar een volgend opleidingsjaar zijn gegaan.

  • Bijlage B: Opleidingsplan Huisartsopleiding UMCG
  • Bijlage C: Leerwerkplan en profiel opleidingspraktijk
  • Bijlage D: Individueel opleidingsschema
  • Bijlage E: Opleiderscurriculum
  • Bijlage F: Gedragscode (stage)opleiders huisartsopleiding UMCG
  • Bijlage G: Leergesprekken opleiders
  • Bijlage H: De zelfstandige periode
  • ​​​​​​​Bijlage I: Richtlijn problemen in de opleidingssituatie