Informatie voor patiënten

Opleiding en wetenschappelijk onderzoek in deze praktijk

In het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON) werken huisartsen uit Noord- en Oost-Nederland samen met de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG. Iedere drie maanden verzamelt het AHON van alle AHON-registratiepraktijken een selectie van gegevens uit het Huisarts Informatie Systeem (HIS).

Wetenschappelijk onderzoek

Het AHON zorgt ervoor dat deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Soms worden deze gegevens ook gebruikt in het onderwijs aan medisch studenten en toekomstige huisartsen. Het gaat hier om gegevens over de zorg voor de patiënten die uw huisarts in de zorgadministratie vastlegt, bijvoorbeeld over de diagnose, het medicijngebruik, de laboratoriumresultaten en de behandeling. 

Wat wordt er gedaan met de resultaten?

Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kunnen de resultaten in de huisartspraktijk worden gebruikt voor het verbeteren van de zorg.

Voorbeelden van vragen die te beantwoorden zijn met wetenschappelijk onderzoek:

  • Kan een acute oorontsteking bij kinderen worden voorspeld?

  • Waardoor kunnen mensen darmkanker krijgen?

  • Wat is het gevaar van het tegelijk gebruiken van veel verschillende medicijnen?

Het kan zijn dat u benaderd wordt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Selectie van geschikte deelnemers gebeurt op basis van anonieme zorggegevens. Onderzoekers krijgen zonder uw toestemming geen inzage in uw medische gegevens!

Privacy

Het AHON besteedt veel zorg aan bescherming van de privacy van u als patiënt en uw huisarts. Er worden géén gegevens, zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN) verzameld, waarmee u als patiënt kan worden herkend. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiënten gegevens zijn gebruikt. De toegang tot de gegevens uit de AHON-database is aan strenge voorwaarden onderworpen, die wettelijk zijn vastgelegd. Deze voorwaarden staan beschreven in ons privacyreglement

Bezwaar?

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment laten weten aan de huisarts of de assistente. U krijgt dan een formulier om in te vullen (de ‘verklaring van bezwaar’) of u kunt het hier downloaden van deze site. Levert u dit bezwaar in bij uw huisarts en uw gegevens worden dan niet gebruikt.

Meer informatie?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de AHON-database? Stuur een mailtje via AHON@umcg.nl