Informatie voor onderzoekers

Aanvragen voor toegang tot de AHON-database

Aanvragen voor een dataset uit de AHON-database ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek worden besproken tijdens de commissievergadering. Aan het gebruik van gegevens vanuit de AHON-database zijn kosten verbonden. Informeer naar een prijsopgave. Na een positief oordeel zal er door de datamanager een dataset worden aangemaakt voor de onderzoeker. Doorgaans is dat binnen een termijn van uiterlijk twee maanden na behandeling van de aanvraag door de AHON-commissie

Downloads


Een aanvraag kan worden ingediend bij de AHON-coördinator; dit kan per e-mail of telefonisch 06 527 246 54.