Info voor aios jaar 3

In het derde jaar werk je opnieuw in een huisartsenpraktijk en vindt het onderwijs plaats op donderdag. In dit jaar staan complexe en chronische gezondheidsproblemen centraal. Daarnaast is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling tot huisarts. De terugkomdagen worden over het algemeen door één groepsbegeleider begeleid.

Je kunt in principe per 1 september, 1 december, 1 maart of 1 juni starten met het derde jaar. Je start met een volledige werkweek in de opleidingspraktijk. In de tweede week begint de groep met een introductiedag op de Huisartsopleiding. Gedurende de eerste maand van het derde jaar kun je geen vrije dagen opnemen.

Toetsen en beoordelen

De huisartsopleider en de aios voeren geregeld gesprekken over de voortgang. Met behulp van de Combel wordt de voortgang geëvalueerd en beoordeeld. De aios stelt naar aanleiding van deze gesprekken twee of drie leerdoelen op en bespreekt deze met de opleider. Vervolgens voeren de groepsbegeleiders met de aios een voortgangsgesprek over de opleidingssituatie en het functioneren van de aios in de groep. Tevens worden er afspraken gemaakt over de voortgang.

Je bewaakt zelf je eigen opleidingstraject, via het E-portfolio.

Afronding opleiding

De laatste donderdag van elk kwartaal vindt de officiële afsluiting van de opleiding plaats. Lees hier meer informatie over de afronding van de opleiding.