Info voor aios jaar 2

In het tweede jaar ben je vier dagen per week aan het werk op een stageplaats. De vijfde dag volg je onderwijs op het instituut (TKD). Het jaar bestaat uit een klinische stage van 26 weken, een stage chronisch complexe problematiek van 13 weken en een stage psychiatrische en psychosociale problematiek van 13 weken. In het overzicht stageplaatsen kun je zien welke stages waar aangeboden worden.  

Iedere aios heeft recht op 6 weken vakantie per jaar. Je dient dit evenredig over de stages te verdelen. Je overlegt dit met je stageopleider en groepsbegeleider. Je modulebegeleiders zijn je eerste aanspreekpunten van de opleiding. Vragen die niet bij hen kunnen worden neergelegd, richt je aan de volgende medewerkers.