Info voor aios jaar 1

In het eerste jaar vindt het onderwijs, zowel op de locatie Groningen als op de locatie in Zwolle, altijd plaats op een dinsdag, in kleine groepen. Je groepsbegeleiders zijn het eerste aanspreekpunt van het instituut.

Voorbereiding en koppeling

Na de sollicitatieronde nodigen we je uit voor een introductiebijeenkomst. Deze vindt ongeveer drie maanden voor de start van je opleiding plaats. Hier maak je kennis met je collega's en ontvang je informatie over hoe je aan een huisarts wordt gekoppeld. Informatie hierover plus een aantal zaken die je moet regelen vind je hier.

Aan het werk in een opleidingspraktijk

Je huisartsopleider is je coach, leermeester en collega. Iedere drie maanden voer je een voortgangsgesprek met je opleider. Een belangrijk onderdeel van het eerste jaar vormt de zelfstandige periode in het derde kwartaal. Hierin functioneer je twee weken zelfstandig als huisarts in de opleidingspraktijk. Zie voor meer informatie bijlage G op de pagina met het instituutsreglement. 

Je hebt je eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het behalen van de deelcompetenties van jaar 1. Daartoe maak je geregeld opnames van consulten die je bespreekt met je opleider. Je zorgt ervoor dat je in de opleidingspraktijk werkt aan je eigen leerdoelen en onderwijsopdrachten. Je neemt zelf het initiatief voor het plannen van voortgangsgesprekken met je opleider. In de praktijk werk je aan je opleiding. Praktijkopdrachten

Terugkomdagen op de instituten Groningen en Zwolle (TKD)

Op dinsdag bezoek je een terugkomdag in een groep van zo'n twaalf aios. Een dag duurt in de regel van 9.30 tot 16.00 uur. De groep wordt begeleid door een huisarts en een gedragswetenschapper. Daarnaast zijn er regelmatig gastdocenten. De groepsbegeleiders faciliteren de reflectie op het werken in de huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het bevorderden en mede beoordelen van je voortgang. Ook met je groepsbegeleiders houd je eens per kwartaal een voortgangsgesprek. 

Je rooster staat in Nestor. Via de mededelingenpagina van je groep en het rooster zelf vind je inhoudelijke en organisatorische informatie over het onderwijs. Zie voor uitleg over Nestor en andere online voorzieningen Digitale faciliteiten.

Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

De KPB is een beoordeling van een kortdurende observatie van een aios- patiënt contact. Het gericht geven van feedback door een beoordelaar over het functioneren van een aios tijdens een aios-patiënt contact. Meer informatie over de KPB.