Onderzoek

IDEAL

 • In vitro Diagnostiek en Eerstelijns Allergie Leidraad; Pilot uitvoerbaarheid Allergiedienst

  Achtergrond

  Diagnose en behandeling van allergische patiënten vindt vaak uitsluitend plaats bij de huisarts. Omdat de prevalentie van allergische aandoeningen toeneemt en de kennis van huisartsen over allergische aandoeningen soms beperkt is, hebben we een allergiedienst ontwikkeld om de huisarts te ondersteunen. 

  Doelstelling

  Het doel is om de huisarts te ondersteunen bij het stellen van de diagnose en de behandeling van allergie.

  Vraagstelling

  De pilot studie onderzoekt de uitvoerbaarheid van de allergiedienst in de eerste lijn; kan op basis van de ontwikkelde anamnesevragenlijst in combinatie met de specifieke IgE-testuitslag een advies over diagnose en behandeling van allergie voor de huisarts geformuleerd worden?

  Onderzoeksopzet

  In een gerandomiseerd gecontroleerd design ontvangen huisartsen in de interventiegroep advies van de allergiedienst bij de sIgE-testuitslagen en huisartsen in de controlegroep werken volgens usual care met alleen de sIgE-testuitslag. Het advies van de allergiedienst is gebaseerd op de allergiedienstvragenlijst die door de patiënt is ingevuld en de sIgE-testuitkomst. Het advies omvat een waarschijnlijkheidsdiagnose en aanbevelingen voor behandeling. 

  Startdatum project

  1 januari 2013

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Afdeling Kinderallergologie

  Afdeling Allergologie

  Afdeling Dermatologie

  Certe

  Financiering

  Phadia BV en UMCG Doelmatigheidsfonds

  Meer weten?

  Projectgroep

  Dr. Bertine Flokstra-de Blok – hoofdonderzoeker

  Dr. Tina van der Velde – projectgroeplid

  Prof. dr. Thys van der Molen – projectgroeplid

  Prof. dr. Ewoud Dubois – projectgroeplid

  Dr. Hanneke Oude Elberink – projectgroeplid

  Dr. Marie-Louise Schuttelaar – projectgroeplid

  Contact

  Bertine Flokstra-de Blok – b.m.j.flokstra@umcg.nl