Huisartsopleider worden?

Denkt u erover om uw vakkennis over te brengen op een nieuwe generatie?
Klinkt het aantrekkelijk om uw visie op het vak te delen met een huisarts in opleiding? Lijkt het u interessant om een voorbeeld te zijn voor een ander? Wilt u uw professionele netwerk binnen uw regio verbreden? Dan is het opleiderschap mogelijk iets voor u! 

Als opleider heeft u de taak om een eerste- of een derdejaarshuisarts-in-opleiding de kneepjes van het huisartsenvak bij te brengen. U bent aanspreekpunt, leermeester, coach en collega. De aios werkt drie tot vier dagen per week bij u in de praktijk en ziet veel patiënten. Dit levert u tijd op om de aios het vak te leren. U stemt uw opleiderstaken af op de leerbehoefte van de aios. De Huisartsopleiding UMCG verzorgt onderwijs en begeleiding aansluitend bij uw ervaring en werkzaamheden. U ontvangt een passende financiële vergoeding via de SBOH en u kunt per jaar rekenen op 20 accrediteringspunten.  

Het is mogelijk om samen met een collega één opleidingsplaats aan te bieden (als duo-opleiders). Meer hierover kunt u lezen op de pagina Samen Opleiden.

Praktijkvereisten
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft landelijke eisen gesteld aan opleiders. De belangrijkste daarvan zijn:

  • U bent minimaal vijf jaar werkzaam als huisarts, waarvan een jaar in uw huidige praktijk
  • U werkt ten minste voor vijftig procent als huisarts in uw praktijk
  • U heeft voldoende tijd en ruimte voor het opleiden van aios (drie of vier dagen per week, afhankelijk van uw aanstelling en die van de aios, zie voor meer informatie deeltijdaanstelling aios)
  • U heeft een praktijkomvang van ongeveer 2350 patiënten (plus of min 25%)
  • Er is gedurende de gehele werkweek een gediplomeerd assistente aanwezig
  • Uw praktijk is goed geoutilleerd, met onder andere een extra spreekkamer voor de aios, internetverbinding, bibliotheek en een geautomatiseerd registratiesysteem
  • U bent bereid op didactisch gebied te leren
  • U bent in het bezit van een door de huisartsopleiding goedgekeurd leerwerkplan.

Meer informatie over de praktijkvereisten is te vinden via de website van de RGS. In aanvulling op de landelijke eisen heeft de Huisartsopleiding UMCG regelgeving ontwikkeld op het gebied van de aanwezigheid van adequate opname-apparatuur en op het gebied van Samen Opleiden. Op termijn dienen alle huisartsopleiders te werken vanuit een praktijk die geaccrediteerd is door Huisartsopleiding Nederland. 

Aanmelding
Nadat u zich bij het secretariaat heeft aangemeld, voert u een kennismakingsgesprek met een medewerker van de huisartsopleiding (tevens huisarts). Als u daarna besluit om uzelf als opleider op te geven, gaan er twee trajecten van start:

  • U bezoekt de tweedaagse introductiecursus voor huisartsopleiders bij de Huisartsopleiding UMCG. Deze wordt in principe twee keer per jaar gegeven. U meldt zich hiervoor aan bij de Ondersteuner Huisartsopleiders.
  • U laat zich door de RGS als opleider erkennen. Dit betekent onder andere dat u door een medewerker van de RGS zult worden bezocht. Meer informatie vindt u op de website van de RGS.

Als beide trajecten succesvol zijn afgerond wordt u opgenomen in de poule met opleiders en kan er een aios aan u gekoppeld worden. 

In maart en september starten nieuwe groepen in het eerste jaar. In maart, juni, september en december starten nieuwe groepen in het derde jaar. Drie maanden voor aanvang van een groep vindt de koppeling plaats tussen aios en opleider.

Wij zijn op zoek naar nieuwe huisartsopleiders!
Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen, door een mail te sturen naar opleidershag@umcg.nl t.a.v. Mibeth Lijklema.