Huisarts worden

Huisarts is een mooi en veelzijdig beroep. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de patiënt in de gezondheidszorg. Je bent in je werk bezig met diagnostiek en therapie, maar ook met preventie. Je begeleidt patiënten en hun familie bij het omgaan met ziekte gedurende de verschillende fases van hun leven. Daarbij kom je een grote variëteit aan hulpvragen tegen en fungeer je als vertrouwenspersoon. Je bent intermediair tussen patiënt en andere (para)medisch specialisten. Vaak ben je ook manager of ondernemer van een eigen praktijk en werk je samen met andere artsen, praktijkondersteuners en assistenten.

Het opleidingstraject van de Huisartsopleiding UMCG ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 Fase

 Omschrijving

 Duur

Jaar 1

Eerste opleidingsperiode in een huisartspraktijk

12 - 15 mnd 

Jaar 2

 

Klinische stage in een ziekenhuis (6 mnd)

Stage chronische complexe problematiek (3 mnd)

Stage psychiatrische en psychosociale problematiek (3 mnd) 

12 mnd

Jaar 3 

Tweede opleidingsperiode in de huisartspraktijk, eventueel i.c.m. geïntegreerde differentiatiemodule

9 - 12 mnd

Gedurende de tweede helft van de opleiding is er de mogelijkheid om verdiepings- en verbredingsonderwijs toe te voegen aan het reguliere curriculum. Zie voor meer informatie Keuzeonderwijs.

Afhankelijk van eerder verworven competenties, aanstellingsomvang en bijzondere omstandigheden kan het opleidingsprogramma worden aangepast aan de individuele situatie van de aios. Ook praktische randvoorwaarden (zoals beschikbaarheid van stages) kunnen van invloed zijn. Het hoofd van de Huisartsopleiding beslist over deze aangelegenheden.

Rechten en plichten van de aios in de huisartspraktijk staan vermeld in de Modelinstructie

Als je de opleiding tot huisarts wilt gaan volgen kun je op deze pagina vinden wat daar allemaal bij komt kijken.

Voorbereiding Huisartsopleiding tijdens BA en MA 

Zit jij nog in je bachelor (BA) of master (MA) Geneeskunde en overweeg je om huisarts te worden? Veelgestelde vragen over de voorbereiding op de specialisatie Huisartsgeneeskunde kun je hier vinden.

Solliciteren

Per jaar zijn er twee sollicitatierondes; van 1 juni t/m 31 juli en 1 december t/m 31 januari. Meer informatie over deze sollicitatierondes en de wijze waarop je kunt solliciteren vind je op de website van Huisartsopleiding Nederland

 Sollicitatieprocedure

Alle acht huisartsopleidingsinstituten selecteren volgens dezelfde landelijke procedure. De selectieprocedure is competentiegericht. Dat wil zeggen dat kennis en competenties worden beoordeeld om daarmee de geschiktheid voor het starten met de huisartsopleiding vast te stellen. Alle informatie over de procedure vind je op de site van Huisartsopleiding Nederland.

Informatie bijeenkomst

Alle aangenomen en geplaatste kandidaten ontvangen een uitnodiging voor een verplichte informatie bijeenkomst (datum w.n.b.). Houd deze middag dan vrij.