HaioHulpCorona

Het zijn onzekere tijden en als huisartsopleiding bereiden we ons voor op de opschaling van de zorg in Noord-Nederland. Aios bieden aan om tijdelijk ingezet te worden binnen een andere organisatie dan de opleidingspraktijk en vanuit diverse zorginstellingen hebben we de vraag ontvangen of aios bij hun ingezet kunnen worden. Denk hierbij aan huisartsenposten, spoedeisende hulpen en COVID-huizen. Daarom hebben wij als opleiding samen met LOVAH Groningen en LOVAH Zwolle HaioHulpCorona opgericht.

Welke aios kunnen zich aanmelden?
Aios die op hun huidige stage-adres weinig hebben te doen of niet meer terecht kunnen op hun stageplek en thuis moeten blijven én de aanmelding dient in goed overleg met de opleider plaats te vinden.
Zie ook 'Checklist inzet aios op de huisartsenpost' onder Download.


Wat doet HaioHulpCorona?

HaioHulpCornoa (HHC) fungeert als bemiddelingsbureau waarbij aios en zorginstellingen zich kunnen aanmelden via onderstaande linkjes. Aanmeldingen van aios en organisaties zijn harte welkom.

HCC inventariseert vraag en aanbod en maakt de koppelingen. Daarbij is aandacht voor financiële zaken en opleiding technische zaken.


AANMELDEN AIOS                                                       AANMELDEN ZORGINSTELLINGEN


Het dringende verzoek aan aios en zorginstellingen om niet zelf afspraken te maken over de inzet. De inzet wordt georganiseerd door HHC.

Uiteraard wordt de privacy in acht genomen; gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt.


DownloadContact

Voor meer informatie of vragen over de aanmelding, de koppeling of de periode daarna, kunt u mailen naar hhc@hag.umcg.nl.