Onderzoek

GPConsult

Achtergrond

In de dagelijkse praktijk ervaren huisartsen belemmeringen voor (telefonisch) overleg met specialisten. Hierdoor worden patiënten soms onterecht doorverwezen naar het ziekenhuis, of start de specialist een conservatieve behandeling die in de eerste lijn ook mogelijk zou zijn geweest. Via de Siilo applicatie is een nieuw platform (PRISMA) ontworpen om digitaal overleg tussen huisartsen en specialisten te faciliteren.
Wij voeren een studie uit naar de invloed van dit platform op de verwijzingen naar tweede lijn. Huisartsen kunnen dit platform gebruiken om voor hun patiënten een (behandel) advies te vragen aan groepen van verschillende specialisten. Alle gebruikers, zowel huisartsen als specialisten, kunnen met elkaar meelezen en participeren in discussies. Om inzicht te krijgen in de geleverde huisartsenzorg onderzoeken wij de huisartsen dossiers voor heup-schouder-en knieklachten.

Doelstelling

Versterken van de huisartsenzorg door verbeteren van communicatie en kennisoverdracht tussen huisartsen en specialisten waarbij interdisciplinaire digitale consultatie, dynamische zorg rondom de patiënt faciliteert.

Vraagstelling/ Onderzoeksvraag

Wat is de invloed van gebruik van een interdisciplinair digitaal consultatie platform van huisartsen en specialisten op verwijzingen naar de tweede lijn (Isala Beweegcentrum Zwolle) met name voor schouder-, knie- en heupklachten?

Onderzoeksopzet

Een stepped-wedge RCT, waarbij huisartsen trapsgewijs toegang verkrijgen tot het PRISMA-platform (via Siilo). We vergelijken de huidige situatie van telefonisch overleg met gebruik van dit platform. We analyseren de routinezorgdata van de huisartsen, de doorverwijzingen, het gebruik van het platform en evalueren de ervaringen van gebruikers en betrokken patiënten.

Startdatum

Interventie start september 2021.

Status

Lopende

Financiering

ZonMW, UMCG, Hein Hogerzeil Stichting

Projectgroep:

-dr. Marco Blanker, huisarts, universitair hoofddocent, epidemioloog (UMCG)

-dr. Henk van der Worp, senior onderzoeker, projectleider (UMCG)

-drs. Sanne Sanavro, internist, onderzoeker (UMCG)

-drs. Agnes Bandsma, onderzoeksmedewerker (UMCG)

-dr. Danielle Jansen medisch socioloog, universitair hoofddocent (UMCG)

-dr. Guus Janus, orthopedisch chirurg (Isala)

-dr. Henk Schers, huisarts, senior onderzoeker (Radboud)

-dr. Joke Stoffelen, senior projectleider (ZorgbelangInclusief)

-prof. dr. Maarten Postma, econometrist, project adviseur (UMCG)

-drs. Paul Koning, orthopedisch chirurg en oprichter PRISMA is project adviseur (maar niet betrokken bij dataverzameling en analyse.)

Samenwerkingspartners

Isala Kliniek, Zorgbelang Inclusief, Prisma, dochteronderneming Siilo B.V.

Meer weten?

Zie onze flyer of stuur een e-mail naar: gpconsult@umcg.nl

PDF-pictogramgpconsult_flyer.pdf

PDF-pictogramoproep_huisartsen_selecteren_patient_voor_interview.pdf

PDF-pictogramflyer_patient_interview.pdf

PDF-pictogramtoestemmingsformulier_patienten.pdf

PDF-pictogramahon_antwoordkaart_huisartsen.pdf