Onderzoek

GOLD D

 • Patients in Primary Care: A Group Whose Clinical Outcomes Can Easily Be Improved

  Achtergrond

  Recent is een studie gepubliceerd waaruit bleek dat ernstige COPD patiënten (GOLD D) gemiddeld weinig inhalatiemedicatie gebruiken, 50% gebruikte zelfs totaal geen inhalatiemedicatie. Deze groep patiënten wordt veelal behandeld in de huisartsenpraktijk maar er is slechts weinig over bekend. Adequate behandeling van deze groep binnen de ketenzorg zal naar vermoeden hun gezondheidsstatus en mate van exacerberen sterk verbeteren.

  Doelstelling

  Het vergelijken van baselinegegevens van patiënten uit GOLD D met de patiënten in de groepen GOLD A, B en C voor deze behandeld gaan worden in een ketenzorgsysteem.

  Evalueren van GOLD D-patiënten gedurende de eerste 12 maanden van behandeling binnen een ketenzorgsysteem. 

  Vraagstelling

  Zal adequate behandeling binnen een ketenzorg systeem leiden tot een verbetering in patient-outcomes bij GOLD D patiënten binnen 12 maanden?

  Onderzoeksopzet

  Observationele studie

  Startdatum project

  1 maart 2015

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Certe

  Financiering

  GlaxoSmithKline

  Meer weten?

  Projectgroep

  Corina de Jong PhD – researcher

  Janwillem Kocks MD PhD – researcher

  Prof. Thys van der Molen MD PhD – eindverantwoordelijk researcher

  Ellen van Heijst (Certe) – verantwoordelijk binnen Certe

  Angela Bennink (Certe) – onderzoeksmedewerker Certe

  Contact

  Corina de Jong – c.de.jong02@umcg.nl