GGZ - Psychische Gezondheid

Coördinator onderzoeksprogramma:

Dr. H. (Huibert) Burger – h.burger@umcg.nl

Algemeen

Dit onderzoeksprogramma richt zich op de rol van de eerste lijn bij de geestelijke gezondheid, van de conceptie tot aan de laatste levensfase. Daarmee kiest zij nadrukkelijk voor een ‘Life Course’- ofwel ‘Healthy Ageing’-perspectief. Dit vanuit de visie dat psychische problematiek zich vroeg in het leven ontwikkelt en een in de tijd dynamisch karakter kent. Het werkveld van het onderzoeksprogramma is preventie, diagnostiek, triage en behandeling van veelvoorkomende psychische aandoeningen in de huisartsenpraktijk en verloskundepraktijk. Deze aandoeningen betreffen overwegend angst en depressie al dan niet in samenhang met somatische aandoeningen, en somatisatie. Het programma richt zich primair op vragen rond de (kosten)effectiviteit van het hulpaanbod. Daarbij wordt ook gekeken naar alternatieven voor het reguliere aanbod en naar de hulpvraag, beide vanuit patiëntperspectief. Onderzoek naar mogelijkheden tot preventie van psychische problematiek bij de jeugd wordt met name gedaan vanuit de verloskunde, de zogenoemde perinatale psychologie. Ten slotte wordt onderzoek verricht op het gebied van de organisatie en personalisatie van zorg: ketenzorg, het werk van de POH-GGZ, de jeugdgezondheidszorg, de verloskundige zorg, stepped care in de relatie met de basis-GGZ (triage), e-mental health en ‘momentary assessments’. Belangrijke samenwerkingspartners zijn het NIVEL, het Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie van het UMCG en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen.

Onderzoeksthema’s

Perinatale psychologie, somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten bij kinderen, behandeling van angst en depressie bij volwassenen in de huisartsenpraktijk, antidepressivagebruik – van antenataal tot in de volwassenheid, depressie in samenhang met somatische aandoeningen. Effectiviteit van zorgorganisatie en personalisatie (POH-GGZ en triage), e-mental health en ‘momentary assessments’.