Onderzoek

Genetische polymorfismen

 • Genetische polymorfismen en antipsychotica

  Achtergrond

  Antipsychotica worden vaak voorgeschreven bij patiënten met dementie met agitatie of psychose. De werkzaamheid is beperkt en de bijwerkingen zijn frequent en hangen vaak samen met de dosis. Genetische variaties kunnen mogelijk de relatie tussen dosis en effect/bijwerkingen beïnvloeden, omdat zij verantwoordelijk worden gehouden voor 30-90% van de spreiding in farmacokinetica en dynamica van antipsychotica bij mensen met dementie. Om die reden kan het gebruik van deze kennis helpen om het voorschrijfbeleid van antipsychotica verder te optimaliseren naar een op dosis die is afgestemd op het genetisch profiel van de individuele patiënt.

  Doelstelling

  We willen onderzoeken of de associatie tussen plasma concentratie van antipsychotica en werking (effect/bijwerkingen) bij verpleeghuispatiënten met dementie wordt beïnvloed door de aanwezigheid van genetische polymorfismen.

  Vraagstelling

  • Wat is de frequentie van genetische polymorfismen bij verpleeghuispatiënten met dementie
  • Wordt de relatie tussen plasma concentratie/dosis en respons (effect en bijwerkingen) beïnvloed door de aanwezigheid van genetische polymorfismen?

  Onderzoeksopzet

  Het betreft een cross-sectioneel onderzoek bij ongeveer 150 patiënten met dementie die antipsychotica gebruiken. Bij hen worden de effecten en bijwerkingen gemeten en de bloedspiegel van antipsychotica bepaald en genetische polymorfismen onderzocht (die van invloed zijn op de respons van deze geneesmiddelen).

  Startdatum project

  1 oktober 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  prof. R.H. Sijmons, professor translationele genetica, UMCG

  prof. B. Wilffert, afdeling klinische farmacie en farmacologie, Rijksuniversiteit Groningen

  prof. Yong-Gang Yao, Kunming institute of zoology, China

  Financiering

  Provincie Yunnan, China

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. S.U. Zuidema.

  Projectgroep

  dr. Hongyan Jiang, projectleider, Department of Psychiatry, the First Affiliated Hospital of Kunming Medical University, Kunming, China

  prof. dr. Sytse Zuidema

  Contact

  Sytse Zuidema (s.u.zuidema@umcg.nl)