Geluid (Mosart+)

Aanleiding onderzoek
Geluid kan enorm storend zijn. Een deur die dichtslaat, piepend gekras van bestek op een bord, een keffende hond. Mensen in goede gezondheid zorgen dat het geluid ophoudt of lopen er van weg. Verpleeghuisbewoners met dementie zijn voor een prettige leefomgeving afhankelijk van verzorgenden.

Leidt geluidshinder bij mensen met dementie tot irritatie, apathie, depressie of ander ‘probleemgedrag’? En vermindert dit gedrag als de geluidsomgeving verbetert? Dat gaan onderzoekers van het UNO-UMCG uitzoeken in verpleeghuizen die bij het netwerk zijn aangesloten. Het UNO-UMCG heeft € 594.000 subsidie verworven om aan de slag te gaan met het verbeteren van de geluidsomgeving in verpleeghuizen voor ouderen met dementie.

Doel
Dit onderzoek maakt zorgverleners bewust van de impact van geluid. De verzorgenden in de verpleeghuizen vormen de spil in het onderzoek. Als zij zich meer realiseren wat geluid met bewoners doet, kunnen ze het vaak ook wegnemen. En ze kunnen plezierig geluid toevoegen. Methode  Tijdens het onderzoek worden ‘geluidsambassadeurs’ opgeleid.

Ook wordt er een speciale app ingezet: MOSART. De app vraagt verzorgenden op meerdere tijdstippen om een geluidsopname te maken van 30 tot 120 seconden. Tijdens die opname moeten ze een korte vragenlijst invullen. Daarop staan vragen als: ‘Hoe heb je de geluidsomgeving ervaren?’ en ‘Welke geluiden hoorde je?’. Daarnaast gaan verzorgenden met elkaar op zoek naar mogelijkheden om de geluidsomgeving te verbeteren. De onderzoekers meten of de acties bij bewoners leiden tot minder probleemgedrag en een beter welbevinden, en bij verzorgenden tot minder werkstress.

Fase
Het onderzoek is gestart in december 2017 en duurt ongeveer vier jaar.

Deelnemers UNO-UMCG
Icare
Interzorg
Lentis-Dignis
Livio
Zorggroep Groningen

Contact
Dika Luijendijk (h.j.luijendijk@umcg.nl)

Meer informatie
Bekijk een video over het geluidsonderzoek >