Familieparticipatie

N.B. Dit onderzoek is aangepast naar aanleiding van de actuele situatie in verpleeghuizen als gevolg van het corona-virus; het onderzoek richt zich nu ook op de impact van het sluiten van verpleeghuizen voor bezoek op bewoners, familie en zorgverleners. Lees er meer over in dit artikel.


Achtergrond onderzoek

Familieleden kunnen een belangrijke rol spelen in de zorg voor ouderen met dementie die in het verpleeghuis wonen. Dat komt zowel de kwaliteit van leven van de oudere als die van familieleden ten goede. Bovendien kan familieparticipatie bij de zorg de druk op zorgprofessionals verlichten. Maar wat kun je wel vragen van familieleden en wat gaat te ver? Een verhaal voorlezen aan hun naaste en af en toe een wandeling maken? Of ook hulp bij dagelijkse zorg, zoals aankleden, helpen met eten of nagels knippen? In hoeverre voelen families een morele plicht om te helpen, bijvoorbeeld omdat ze zich afhankelijk voelen van de zorgprofessionals? Dit onderzoek richt zich op het perspectief van familie bij hun inzet in de zorg voor naasten.

Flyer voor werving deelnemers onderzoek familieparticipatie

Doel onderzoek

In beeld brengen hoe naasten denken over familieparticipatie bij de zorg voor hun naaste. De centrale vraag is: wat is moreel gepast om van familie te vragen, als bijdrage in de zorg voor hun naaste in het verpleeghuis? Op basis van de uitkomsten van het onderzoek een handreiking ontwikkelen die zorgverleners en familie helpt om samen af te stemmen wat voor hen goede familieparticipatie is.

Methode
Het onderzoek begint met een literatuurstudie naar de morele stressfactoren die familie kan ervaren bij participatie in de zorg voor hun naaste in het verpleeghuis. Deze inzichten gebruiken de onderzoekers bij het kwalitatief-empirische deel van het onderzoek. Daarin wordt gekeken hoe de samenwerking in de praktijk verloopt en waar het moreel knelt. De onderzoekers houden hiervoor interviews en focusgroepen en doen observaties. De handreiking die daaruit voortkomt wordt vervolgens getest en geëvalueerd, zodat het gebruik in de praktijk zoveel mogelijk oplevert.

Fase
Het onderzoek is in oktober 2019 gestart en duurt twee jaar.

Deelnemers
Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de themagroep Zorgethiek van het UNO-UMCG. Meriant, De Hoven, Noorderzorg, Tangenborgh en Patyna doen mee aan dit onderzoek.

Onderzoekers

  • Dr. Elleke Landeweer, post-doc onderzoeker Empirische ethiek UNO-UMCG
  • Drs. Nina Hovenga, zorgethica UNO-UMCG
  • Floor Vinckers, onderzoeksassistent UNO-UMCG
  • Prof. dr. S.U. Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie, UMCG
  • Prof. dr. C. Leget, hoogleraar Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek

Contact

Dr. Elleke Landeweer, e.g.m.landeweer@umcg.nl of drs. Nina Hovenga, n.g.hovenga@umcg.nl.

Dit onderzoek [projectnummer 854011002] wordt mogelijk gemaakt door: