Externe samenwerking

Samenwerking met Calculus/Proigia & ZorgTTP

Voor een deel van de infrastructuur is samenwerking gezocht met Calculus/Proigia, namelijk op het gebied van de extractie/upload van de zorggegevens vanuit de huisartsenpraktijk. Veel huisartsenpraktijken in Noord- en Oost-Nederland maken al gebruik van de diensten van Calculus/Proigia, waardoor het uploaden van gegevens voor de huisartsenpraktijken een bekende en eenvoudige procedure is. Via een beveiligde verbinding worden zorggegevens verstuurd naar een Third Trusted Party (TTP). Voor de AHON-database is dit ZorgTTP. ZorgTTP zorgt voor de pseudonimisatie van patiënt-identificerende gegevens en stuurt de gepseudonimiseerde gegevens door naar de AHON-database. Voor deze samenwerking heeft de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde met Calculus/Proigia en ZorgTTP overeenkomsten afgesloten.

Koppeling met andere databases

In de nabije toekomst verwachten we ook een samenwerking met onder andere Lifelines. Gegevens in de AHON-database worden daardoor nog interessanter voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding. Door de koppeling van gegevens kunnen we nog meer relevante vragen op het gebied van huisartsgeneeskunde beantwoorden en gezamenlijk de kwaliteit van de huisartsenzorg verder verbeteren. 

Meer weten over hoe het proces gaat van zorggegevens uit de praktijk tot dataset?