Externe samenwerking

Samenwerking met Calculus/Proigia & ZorgTTP

Voor een deel van de (database)- infrastructuur is samenwerking gezocht met Calculus/Proigia, namelijk op het gebied van de extractie/upload van de zorggegevens vanuit de huisartsenpraktijk. Veel huisartsenpraktijken in Noord- en Oost-Nederland maken al gebruik van de diensten van Calculus/Proigia, waardoor het uploaden van gegevens voor de huisartsenpraktijken een bekende en eenvoudige procedure is. Via een beveiligde verbinding worden zorggegevens verstuurd naar een Third Trusted Party (TTP). Voor de AHON-database is dit ZorgTTP. ZorgTTP zorgt voor de pseudonimisatie van patiënt-identificerende gegevens en stuurt de gepseudonimiseerde gegevens door naar de AHON-database. Voor deze samenwerking heeft de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde met Calculus/Proigia en ZorgTTP overeenkomsten afgesloten.