Onderzoek

Expertisecentrum Ouderenzorg Winsum

 • Expertisecentrum Ouderenzorg Winsum

  Achtergrond

  In Winsum is De Twaalf Hoven gestart met een lokale voorziening voor diagnose, kennisdeling, tijdelijke opvang en behandeling voor kwetsbare ouderen. Een belangrijke voorziening is het eerstelijnsverblijf.

  Doelstelling

  In dit onderzoek willen we de haalbaarheid, kwaliteit, doelmatigheid en patiënt tevredenheid van de zorgvoorziening eerstelijnsverblijf in het Expertisecentrum Ouderenzorg Winsum evalueren.

  Vraagstelling

  Wat was de hoeveelheid en type patiënten, en de duur en inhoud van het eerstelijnsverblijf te Winsum in de periode van 1-1-2015 tot 1-8-2016?

  Onderzoeksopzet

  Medisch dossier onderzoek

  Startdatum project

  1 februari 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, De Hoven

  Financiering

  UNO-UMCG

  De Hoven

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de supervisor.

  Projectgroep

  Gea Holtman, projectleider, UMCG

  prof. dr. Sytse Zuidema, supervisor, UMCG

  dr. Dika Luijendijk, supervisor, UMCG

  Henk Havinga, supervisor, De Hoven

  Contact

  Sytse Zuidema (s.u.zuidema@umcg.nl)