Eisen inhoud E-portfolio

Eisen inhoud e-portfolio

Zorg dat je e-portfolio compleet is aan het eind van je stage. Aan de hand van onderstaande tabel/checklist kun je nagaan wat de eisen zijn. 

Eerste huisartsstage, uiterlijke momenten*

Eind maand 3

Eind maand  6

Halverwege maand 10

Eind maand 12

Totaal jaar 1 regulier

Opmerkingen voor deeltijders/15 mnd jaar 1

Combel opleider

1

1

1

1

4

1 extra (eind maand 15)

Combel groepsbegeleider (docent)

 

1

1

 

2

 

Verslag voortgangsgesprek opleider/groepsbegeleider

1

1

1

1

4

1 extra (eind maand 15)

KPB’s

5

5

5

5

20

verdeeld over 15 mnd

Diensten

5

5

5

5

20

verdeeld over 15 mnd

Bekwaamheidsverklaring zelfstandig consultdienst doen op post

 

 

1 (mnd 9)

 

1

Eind maand 12

Voortgangsadvies opleider

 

1

1

 

2

Eind maand 9, eind maand 12

Voortgangsadvies groepsbegeleider (docent)

 

1

1

 

2

Eind maand 9, eind maand 12

Verzoek voortgangsbeslissing jaar 1

 

 

 

1

1

Eind maand 15

LHK toets (wordt automatisch vermeld in e-portfolio)

 

 

 

 

2

 

KOV toets (wordt automatisch vermeld in e-portfolio)

 

 

 

 

1

 

APC toets uitslag, feedback en analyseverslag

 

 

 

 

1

 

CAT beoordeling

 

 

 

 

1

 

*Precieze data per cohort jaar 1 staan beschreven in: Overzicht van momenten van toetsing, beoordeling en selectieve besluitvorming

 

Stages tweede jaar

Laatste dag stage

Bijzonderheden

Combel opleider

1

Iedere stage opnieuw (1 extra bij stage van 6 maanden)

Combel groepsbegeleider (docent)

1

Iedere stage opnieuw

Verslag voortgangsgesprek opleider

1

Iedere stage opnieuw (1 extra bij stage van 6 maanden)

Verslag voortgangsgesprek groepsbegeleider (docent)

1

Iedere stage opnieuw

KPB’s

5

5 extra bij stage van 6 maanden

Voortgangsadvies groepsbegeleider (docent)

1

Iedere stage opnieuw

Stagebeoordeling (opleider)

1

Bij voorkeur twee weken voor afronden stage

Verzoek voortgangsbeslissing jaar 2

1

Alleen bij laatste stage van het jaar (dan laatste dag van de stage)

LHK toets (wordt automatisch vermeld in e-portfolio)

 

Aantal hangt af van de duur stageperiode(s)

Casusbespreking klinische stage

 1

 

 

 

Tweede huisartsstage, uiterlijke momenten*

Mnd 1

Mnd 4

Mnd 6

4 mnd voor eind jaar 3

Totaal jaar 3 regulier

Combel opleider

 

1

1

1

3

Combel groepsbegeleider (docent)

 

1

 

1

2

Verslag voortgangsgesprek opleider

 

1

1

1

3

Verslag voortgangsgesprek groepsbegeleider (docent)

1

1

 

1

3

Diensten (te verdelen over  stageperiode)

 

 

 

Minimaal 15

20

KPB’s (te verdelen over stageperiode)

 

 

 

 

20

Bekwaamheidsverklaring visite arts

 

1

 

 

1

Bekwaamheidsverklaring telefoonarts

 

 

1

 

1

Verklaring consultarts

1

 

 

 

1

Certificaat Deelname Scenariotraining

 

 

 

 

1

Certificaat deelname BLS/AED training

 

 

 

 

1

Voortgangsadvies opleider

 

1

 

1

2

Voortgangsadvies groepsbegeleider (docent)

 

1

 

1

2

LHK (wordt automatisch vermeld in e-portfolio)

 

 

 

 

2

 * Aios bij wie jaar 3 langer dan 12 maanden duurt  krijgen meer combels dan hier aangegeven. Een en ander is in overleg met de teamleider/groepsbegeleiders af te spreken.