Diensten

Diensten

Een aios moet minimaal twintig avond- of weekenddiensten doen. Van de 20 diensten in de tweede opleidingsperiode dienen 5 diensten onder supervisie op afstand gedaan te worden, waarvan bijvoorkeur 2 nachtdiensten. Voorwaarde voor afronding van je opleiding is dat je ten tijde van het derde voortgangsgesprek ten minste 15 diensten hebt gedaan en de overige 5 diensten hebt gepland.

Tijdens de zelfstandige periode mag je als aios geen diensten doen. Voor het doen van diensten op de post zijn een landelijke richtlijn en diverse standaarddocumenten ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van de SBOH (Stichting Beroepsopleiding tot Huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde). Als je je diensten bij een huisartsenpost doet, is het van belang dat je deelneemt aan een introductiecursus en dat je in het bezit bent van een geldig BLS-AED-certificaat en een UZI-pas. Informatie over dienstdoen op de post kan je vinden in de Leidraad Dienstdoen op de post.

Doe je geen dienst in een dienstenstructuur, dan is de richtlijn in het Lokaal toetsplan van kracht. Biedt deze richtlijn onvoldoende houvast, dan is maatwerk aan de orde. Overleg hierover met je opleider en groepsbegeleider.