Diensten

Diensten

Een aios moet in het eerste jaar minimaal twintig avond- of weekenddiensten doen (geen nachtdiensten, uitzonderingen daargelaten). Wij eisen dat de aios ten tijde van het derde voortgangsgesprek ten minste 15 diensten heeft gedaan en de overige 5 diensten heeft gepland. Tijdens de zelfstandige periode is het verboden om diensten te doen.
Voor het doen van diensten op de post zijn een landelijke richtlijn en diverse standaarddocumenten ontwikkeld. Deze zijn te vinden op de website van de SBOH (Stichting Beroepsopleiding tot Huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde). Als je je diensten bij een huisartsenpost doet (leidraad diensten), is het van belang dat je deelneemt aan een introductiecursus en dat je in het bezit bent van een geldig BLS-AED-certificaat en een UZI-pas.

Doe je geen dienst in een dienstenstructuur, dan is de richtlijn in het Lokaal toetsplan van kracht. Biedt deze richtlijn onvoldoende houvast, dan is maatwerk aan de orde. Overleg hierover met je opleider en groepsbegeleider.