Onderzoek

Delier bij thuiswonenden

 • Een prospectief cohort onderzoek naar delier bij oudere thuiswonende patiënten

  Achtergrond

  Delier is een veel voorkomende neuropsychiatrische aandoening bij ernstig zieke patiënten, en wordt gekenmerkt door stoornissen van de aandacht en cognitie. Een delier wordt veroorzaakt door een lichamelijke aandoening of intoxicatie door een (genees)middel, en is in principe reversibel. Als behandeling op zich laat wachten is het herstel van cognitieve functies vaak niet volledig, met mogelijk blijvende verminderde zelfredzaamheid, dementie en institutionalisering tot gevolg. Het is dus zeer belangrijk dat een delier tijdig wordt herkend en behandeld. Hoe vaak delier voorkomt bij ouderen thuis is echter niet bekend. Het vermoeden bestaat dat delieren bij ouderen thuis vaak niet herkend worden.

  Doelstelling

  Het doel van dit onderzoeksproject is om bij thuiswonende patiënten die bij de GGZ zijn aangemeld voor dementie screening te onderzoeken:

  1) hoe vaak delier voorkomt,

  2) wat de oorzaken en risicofactoren zijn, en

  3) wat het beloop en uitkomsten zijn na 3 maanden.

  Onderzoeksopzet

  Prospectief onderzoek bij een cohort van ongeveer 450 patiënten die gedurende 1 jaar werden aangemeld voor dementiescreening bij een ambulante afdeling van de Parnassia BAVO Groep in Rotterdam. Tijdens de intake werd gestandaardiseerd psychiatrisch en lichamelijk onderzoek verricht en aanvullend bloed- en urineonderzoek. Na 3 maanden werden de patiënten die een delier hadden bij intake nogmaals geëvalueerd.

  Startdatum project

  1 april 2013

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  Parnassia BAVO Groep in Rotterdam

  Financiering

  ParnassiaStimuleringsfonds

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de promovenda.

  Projectgroep

  Daisy Quispel, promovenda (EUR)

  dr. Dika Luijendijk, senior onderzoeker (UMCG)

  Contact

  Dika Luijendijk (h.j.luijendijk@umcg.nl)