In de opleidingspraktijk

Aan het werk in een opleidingspraktijk

Met een voltijdsaanstelling ben je vier dagen per week aan het werk als huisarts in je opleidingspraktijk. Het gaat in dit jaar vooral om het ontwikkelen van een eigen stijl en het versterken van de beroepscompetenties. De zelfstandige periode van twee weken vindt al in de vijfde maand plaats. Hierin functioneer je twee weken zelfstandig als huisarts in de opleidingspraktijk. Zie voor meer informatie bijlage G uit het instituutsreglement.

Je hebt je eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het behalen van het competentieprofiel van de huisarts. Daartoe maak je geregeld opnames van consulten die je bespreekt met je opleider. Je zorgt ervoor dat je in de opleidingspraktijk werkt aan je eigen leerdoelen en onderwijsopdrachten. Je neemt zelf het initiatief voor het plannen van voortgangsgesprekken met je opleider. 

Diensten

Je moet in het derde jaar minimaal twintig avond-, nacht- of weekenddiensten doen. Deze kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Je houdt zelf bij hoeveel en wat voor soort diensten je verricht. Dit geef je iedere drie maanden aan op de ComBel. Het is de bedoeling dat je in de loop van het jaar de verschillende soorten diensten, ook de nachtdiensten, zelfstandig gaat doen. Hiervoor dien je in het bezit te zijn van door de opleider ondertekende bekwaamheidsverklaringen. Voor het doen van diensten op de post zijn een landelijke richtlijn en diverse standaarddocumenten ontwikkeld. Deze zijn te vinden in de leidraad diensten op de website van de SBOH. Als je je diensten bij een huisartsenpost doet, is het van belang dat je deelneemt aan een introductiecursus en dat je in het bezit bent van een geldig BLS-AED-certificaat en een UZI-pas. De opfriscursus BLS-AED wordt op een van de donderdagen in het eerste kwartaal van het derde jaar aangeboden.

Doe je geen dienst in een dienstenstructuur, dan is de richtlijn in het Lokaal toetsplan van kracht. Biedt deze richtlijn onvoldoende houvast, dan is maatwerk aan de orde. Overleg hierover met je opleider en groepsbegeleider.