De 3 W's van de cursus Praktijkmanagement

Wat is de inhoud van de cursus?

Op de eerste dag van de cursus verkennen we het beroepsprofiel van de praktijkhouder (de taken, verantwoordelijkheden en de benodigde competenties) en scherpen we uw persoonlijke visie op het huisartsenvak aan. Ook maakt u een start met twee opdrachten die als een rode draad door de cursus lopen, het gaat hierbij om een concreet kwaliteitsproject en een ondernemingsplan voor uw praktijk.

In de tweede fase (2x2 dagen) wordt u een aantal ‘management-instrumenten’ aangereikt. Hierin worden diverse thema’s behandeld en voor uw praktijk uitgewerkt. U krijgt drie intervisiebijeenkomsten (à 2,5 uur) onder begeleiding van een van de kerndocenten van de cursus. Tijdens de intervisie kunt u extra inzoomen op uw eigen situatie.

Voor wie is de cursus?

  • huisartsen die onlangs praktijkhouder zijn geworden;
  • huisartsen die serieus overwegen om de stap van hidha of waarnemer naar praktijkhouder te maken en zich willen voorbereiden op deze nieuwe rol.

Daarnaast nemen derdejaars aios, vanuit de Huisartsopleiding UMCG, deel aan de cursus.

Wat staat centraal in de cursus?

In het programma staan de begrippen leiderschap, ondernemerschap en management centraal. We bekijken de huisartspraktijk niet door een medisch-technische bril, maar we kijken naar de huisartspraktijk als bedrijf. De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de cursus:

  • De cursus is een combinatie van leren in de praktijken cursorisch onderwijs.
  • Uw praktijk heeft een centrale plaats in de cursus. Er wordt gewerkt met opdrachten die in de praktijk worden uitgevoerd.
  • U verwerft competenties op het gebied van medisch leiderschap, ondernemerschap en management in de praktijk.