Database Dementie

Voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg is periodieke en systematische meting van de gezondheid van cliënten met dementie belangrijk. Zorgverleners kunnen hier dan hun behandeling, verpleging en verzorging op afstemmen. Daarnaast leidt het structureel gebruik van meetinstrumenten vaak tot meer en bewust observeren van cliënten door de zorgprofessionals. Ook leveren de metingen een waardevolle database op voor onderzoek. Zo kunnen bijvoorbeeld de effecten van zorginnovaties op het gebruik van psychofarmaca onderzocht worden. Alle reden waarom we in het UNO-UMCG investeren in de implementatie van een Database Dementie.