Database Dementie

Dataverzameling maakt zorg op maat mogelijk
Het UNO-UMCG ontwikkelt een Database Dementie, ook wel Minimum Dataset (MDS) genoemd. Deze database heeft een belangrijke tweeledige waarde. Met gevalideerde meetinstrumenten wordt bij mensen met dementie het beloop van cognitie, ADL, gedrag, medicatiegebruik en pijn in kaart gebracht. De directe zorg kan daardoor verbeteren, omdat er meer zicht is op de gezondheidssituatie van individuele cliënten en daardoor nog beter passende zorg kan worden geboden.

Daarnaast ontstaat er een database waarmee we verder onderzoek kunnen doen, bijvoorbeeld naar de effecten en bijwerkingen van psychofarmacagebruik. Zo slaat de database een waardevolle brug tussen onderzoek en praktijk.

Status
Bij de UNO-UMCG-partners ZINN en Interzorg is een eerste versie van de MDS getest. In 2018 starten we met de gefaseerde uitrol bij alle participanten van het UNO-UMCG. De geschatte doorlooptijd is 18 maanden.

Contact
Erik Zwierenberg, projectleider Database Dementie, e.zwierenberg@umcg.nl 

Meer informatie
Antwoord op vragen over de Database Dementie >