Database Dementie

Bekijk de video over de Database Dementie >

Dataverzameling maakt zorg op maat mogelijk
Het UNO-UMCG ontwikkelt de Database Dementie, ook wel Minimum Dataset (MDS) genoemd. Deze database heeft een belangrijke dubbele waarde:

  • Meer objectief zicht op cliënt
    Met gevalideerde meetinstrumenten brengen verzorgenden en verpleegkundigen bij mensen met dementie het beloop van cognitie, ADL, gedrag en pijn in kaart. Op een zo objectief mogelijke manier. De directe zorg kan hierdoor verbeteren, omdat er meer zicht is op de gezondheidssituatie van individuele cliënten en daardoor nog beter passende zorg kan worden geboden.

  • Meer gegevens voor nader onderzoek
    Daarnaast ontstaat er een database waarmee we verder onderzoek kunnen doen, bijvoorbeeld naar de effecten en bijwerkingen van psychofarmacagebruik. Zo slaat de database een waardevolle brug tussen onderzoek en praktijk.


Status
Bij de UNO-UMCG-partners ZINN en Interzorg is een eerste versie van de Database Dementie getest. In 2018 zijn we gestart met de gefaseerde uitrol bij alle participanten van het UNO-UMCG. Zo gebruiken alle deelnemers aan de Mosart-studie (onderzoek naar de geluidsomgeving) de Database Dementie voor de invoer van gegevens.

Contact
Neem voor meer informatie over de Database Dementie contact op met het UNO-UMCG via uno@umcg.nl

Bekijk ook:
Video over Database Dementie >
Informatiefolder voor familie/mantelzorgers >