Onderzoek

Database AC-dienst Groningen

 • Data analyse geanonimiseerde database Astma/COPD-dienst Groningen

  Achtergrond

  Het diagnosticeren van astma en COPD kan lastig zijn waardoor veel patiënten niet of te laat gediagnosticeerd worden. In 2007 is daarom de Astma/COPD(AC)-dienst van start gegaan om huisartsen te ondersteunen bij het diagnosticeren en behandelen van patiënten met longklachten door samen te werken met lokale longartsen. Het doel van de AC-dienst is om de zorg voor astma- en COPD-patiënten te verbeteren. Doordat gegevens van patiënten anoniem worden opgeslagen in een elektronische database is het mogelijk om de kwaliteit van deze dienst te onderzoeken en resultaten te publiceren.

  Doelstelling

  Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over de effectiviteit van behandelingen in ‘reallife’ patiënten. Daarnaast is het interessant om in kaart te brengen hoe de eerstelijnspopulatie astma en COPD eruitziet. Toekomstige behandelingen kunnen zo beter op de patiënt worden afgestemd.

  Vraagstelling

  Uiteindelijke doel van deze analyses is inzicht krijgen in de eerstelijns astma en COPD populatie en het verbeteren van zorg voor deze patiëntengroep.

  • Wat is de effectiviteit van behandelingen [WELKE, moeten er enkele worden genoemd? Rol AC-dienst?] van astma en COPD?
  • Wat zijn de kenmerken van de eerstelijnspopulatie astma- en COPD-patiënten?

  Startdatum project

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Certe Huisartsenlaboratorium

  Meer weten?

  Projectgroep

  Stuurgroep Astma/COPD-dienst

  (beoordelen van de onderzoeksaanvragen)

  Thys van der Molen

  Roland Riemersma

  Janwillem Kocks

  Margriet Piersma-Wichers

  Feikje Groenhof

  Ellen van Heijst

  Esther Metting

  Contact

  Esther Metting – e.i.metting@umcg.nl