CVRM (cardiovasculair risicomanagement)

In de praktijk is er een spreekuur voor mensen met risico op hart- en vaatziekten: het cardiovasculair risicomanagement. Tijdens dit spreekuur geven we extra aandacht aan het voorkómen van hart- en vaatziekten.

Wanneer er bij u in het verleden een verhoogde bloeddruk en/of cholesterol is geconstateerd, of u bent bekend met hart- en vaatziekten, dan komt u voor dit spreekuur in aanmerking. Hiervoor krijgt u een uitnodigingsbrief thuisgestuurd of de huisarts verwijst u.

Onze praktijkverpleegkundigen voeren dit spreekuur uit. Zij krijgen ondersteuning en begeleiding van de huisartsen. De praktijkverpleegkundige kan controleren of u goed bent ingesteld en u adviseren over het verkleinen van uw risico op hart- en vaatziekten.

De kosten voor dit spreekuur worden vergoed vanuit uw basisverzekering.