Cursussen voor coassistentopleiders

Jaarlijks worden er door onze afdeling introductiecursussen en docentvaardigheidscursusen gegeven voor coassistentopleiders die gericht zijn op docentprofessionalisering.

De introductiecursus is bedoeld voor nieuwe coassistentopleiders, die deze cursus nog niet hebben gevolgd. De introductiecursus geeft je informatie en praktische tips voor het opleiden van coassistenten en legt het verschil uit tussen toetsen en beoordelen.

De docentvaardigheidscursussen zijn bedoeld voor coassistentopleiders die al enige ervaring hebben in het opleiden. 

De cursussen vinden plaats in de Noordelijke provincies zodat u meerdere mogelijkheden heeft hier aan deel te nemen. De cursus is geaccrediteerd.

Gezien de huidige omstandigheden met het Corona virus worden de cursussen fysiek en online aangeboden (en zijn niet altijd meer plaatsgebonden).