Onderzoek

COVID-GP

Lessen van de COVID-19 pandemie in de huisartsenzorg

Contactpersoon: dr. Lilian Peters, epidemioloog afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde.

 

Algemeen
Sinds de start van de coronapandemie is er veel veranderd in de organisatie van de zorg, zo ook in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost. In sommige regio’s daalde het bezoek aan de huisarts en de huisartsenpost, terwijl in andere regio’s de huisartsenpraktijken het drukker hadden dan ooit. De coronamaatregelen vormden voor veel huisartsenpraktijken een uitdaging op zich. Wat kunnen we leren van de manier waarop deze uitdagingen werden benaderd en opgelost? En welke lessen kunnen we leren om de veerkracht en duurzaamheid van de eerstelijnszorg en onze gezondheidszorg als geheel te vergroten?

Het onderzoek
Met behulp van geanonimiseerde gegevens uit elektronische patiëntendossiers van de huisartspraktijken en de huisartsenpost wordt het zorggebruik in kaart gebracht. Organisatorische veranderingen en de ervaringen ermee worden geïnventariseerd via vragenlijsten. Ook onderzoeken we het gebruik van thuisarts.nl door burgers. Naast deze vragenlijsten, elektronische patiëntendossiers en gebruiksstatistieken van thuisarts.nl zullen er ook diepte interviews worden afgenomen bij huisartsenpraktijken/huisartsenposten en patiënten.

Onderzoeksvragen
Het onderzoek gaat inzicht bieden in de impact van corona op het zorggebruik in de huisartspraktijk;

  • Welke zorg bleef achterwege bij welke patiënten;
  • Welke patiënten juist wel de huisartsenpraktijk wisten te vinden;
  • Welke organisatorische maatregelen goed en minder goed werken onder welke omstandigheden;
  • Welke problemen huisartsenpraktijken ervaren tijdens de pandemie.

De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk om huisartsenzorg van goede kwaliteit te kunnen blijven leveren. Ook in periodes waarin er geen (dreiging) sprake is van een pandemie, niet alleen voor de eerstelijnszorg, maar voor de gezondheidszorg als geheel. 

Partners
Dit onderzoek is een nauwe samenwerking van het Nivel, het UMCG en de academische netwerken van het Radboud UMC Nijmegen en UMC Maastricht.  Daarnaast is er samenwerking met Zorgbelang Groningen, Stichting Sterk uit Armoede, InEen en Thuisarts.nl.

NIEUWS