Themabijeenkomst voor specialisten ouderengeneeskunde

Datum
27 maart 2019 - 18:00 tot 20:15
Locatie
UMCG, afdeling Huisartsgeneeskunde-Ouderengeneeskunde
Onderwerp
Brainstorm over het minderen/stoppen van preventieve cardiovasculaire medicatie bij kwetsbare ouderen
Accreditatie
n.v.t.
Kosten
n.v.t.

De themagroep Medicatieveiligheid van het UNO-UMCG nodigt specialisten ouderengeneeskunde van harte uit om mee te denken over het thema:

Minderen/stoppen van preventieve cardiovasculaire medicatie bij kwetsbare ouderen

Welke ervaringen heeft u met minderen of stoppen? En tegen welke knelpunten liep u aan? Deel ze en denk mee tijdens deze brainstorm- en ‘hoe-nu-verder’-sessie. Direct aanmelden >

Aanleiding
Zes op de tien verpleeghuisbewoners gebruikt medicatie om de kans op hartinfarcten en beroertes te verlagen*. Maar met het stijgen van de leeftijd wordt de balans ongunstiger tussen de voor- en nadelen van preventieve cardiovasculaire medicatie (antihypertensiva, lipidenverlagende middelen, orale anticoagulantia en trombocytenaggregatieremmers). Bij een dalende levensverwachting is preventie wellicht niet langer zinvol. Bovendien neemt de kans op bijwerkingen dan toe. De multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is daarom onlangs uitgebreid met het Addendum (kwetsbare) ouderen bij CVRM . Hierin is specifieke aandacht voor het stoppen van preventieve cardiovasculaire medicatie.

Deel en denk mee!
De UNO-UMCG-themagroep Medicatieveiligheid wil bijdragen aan het minderen en stoppen van ‘ongepaste’ medicatie (deprescribing), door kennisdeling en het opzetten van onderzoeks- en verbeterprojecten. Voor de nadere uitwerking van onze activiteiten op dit gebied zoeken wij specialisten ouderengeneeskunde die met ons willen meedenken. Werkt u als specialist ouderengeneeskunde bij een organisatie die is aangesloten bij het UNO-UMCG? Meld u dan vóór 23 februari a.s. aan voor deze bijeenkomst. Na uw aanmelding ontvangt u het programma en de exacte locatie.

* Malek Makan A, et al. Prevalence of Preventive Cardiovascular Medication Use In Nursing Home Residents. Room for Deprescribing? The SHELTER Study. JAMDA 2017; 18: 1037-42.

Vragen over deze bijeenkomst? Mail naar uno@umcg.nl