Onderzoek

Coloncarcinoom - Review

 • Het effect van bewegen op moeheidsklachten na behandeling voor darmkanker

  Achtergrond

  Dankzij verbeterde behandelingen en eerdere opsporing overleven meer mensen darmkanker. Late effecten van de behandeling voor darmkanker worden daarom steeds belangrijker. Een van de meest voorkomende daarvan is moeheid, bovendien wordt dit door patiënten als erg invaliderend ervaren. Lichamelijke inspanning of sportbeoefening wordt als mogelijk effectieve therapie geopperd.

  Doelstelling

  Het bewijs voor de effectiviteit van fysieke activiteit op moeheidsklachten na de behandeling van darmkanker systematisch analyseren en beschrijven.

  Vraagstelling

  Wat is het effect van fysieke activiteit na de behandeling voor darmkanker op moeheidsklachten?

  Onderzoeksopzet

  Systematische review van internationaal gepubliceerde wetenschappelijke literatuur.

  Startdatum project

  1 maart 2016

  Status van het project

  running

  Meer weten?

  Projectgroep

  Daan Brandenbarg – onderzoeker

  Marjolein Berger – hoogleraar

  Annette Berendsen – projectleider

  Contact

  Daan Brandenbarg – d.brandenbarg@umcg.nl