Onderzoek

Coloncarcinoom - Review

Het effect van bewegen op moeheidsklachten na behandeling voor darmkanker.

Startdatum en (verwachte) einddatum

1 maart 2016 – 1 februari 2018

Status van het project

Afgerond

Financiering

nvt

Achtergrond

Dankzij verbeterde behandelingen en eerdere opsporing overleven meer mensen darmkanker. Late effecten van de behandeling voor darmkanker worden daarom steeds belangrijker. Een van de meest voorkomende daarvan is vermoeidheid. Bovendien wordt dit door patiënten als erg invaliderend ervaren. Lichamelijke inspanning of sportbeoefening wordt als mogelijk effectieve therapie geopperd.

Doelstelling

Het bewijs voor de effectiviteit van fysieke activiteit op vermoeidheidsklachten na de behandeling van darmkanker systematisch analyseren en beschrijven.

Vraagstelling

Wat is het effect van fysieke activiteit na de behandeling voor darmkanker op vermoeidheidsklachten?

Onderzoeksopzet

Systematische review van internationaal gepubliceerde wetenschappelijke literatuur.

Belangrijke publicaties

Brandenbarg, D., Korsten, J. H. W. M., Berger, M. Y., & Berendsen, A. J. (2018). The effect of physical activity on fatigue among survivors of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis. Supportive Care in Cancer, 26(2), 393-403. DOI: 10.1007/s00520-017-3920-4

Samenwerking

Drs. J.H.W.M. Korsten

Projectgroep en contact

Drs. D. (Daan) Brandenbarg – PhD student

Prof. Dr. M.Y. (Marjolein) Berger – Projectgroeplid

Dr. A.J. Berendsen – Projectleider (a.j.berendsen@umcg.nl)      

Meer weten?

link