Onderzoek

Coloncarcinoom - Follow-up

 • De rol van de huisarts tijdens behandeling en nazorg van darmkanker

  Achtergrond

  Vanwege een ouder wordende bevolking, betere behandelingen en eerdere opsporing door het bevolkingsonderzoek wordt verwacht dat het aantal mensen met darmkanker zal toenemen. Dat zorgt voor een grotere druk op de Nederlandse gezondheidszorg. Recente visies van het KWF en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stellen een grotere betrokkenheid van de huisarts bij (na)zorg van (darm)kanker voor. Het is echter onbekend welke rol de huisarts op dit moment speelt in de (na)zorg voor mensen met darmkanker.

  Doelstelling

  Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de discussie rondom de organisatie van (darm)kankerzorg door middel van het in kaart brengen van het huidige zorggebruik, de zorgbehoeften en de wensen van patiënten met darmkanker in de huisartsenpraktijk.

  Vraagstelling

  Hoe verhoudt het zorggebruik in de huisartsenpraktijk van patiënten behandeld voor darmkanker zich vergeleken met mensen zonder kanker? Verschillen de redenen van contact en krijgen ze andere medicatie voorgeschreven? Wat zijn de ervaringen en wensen met betrekking tot de rol van de huisarts tijdens en na de behandeling voor darmkanker?

  Onderzoeksopzet

  Cohortstudie, gebruikmakende van geregistreerde zorgdata van patiënten met darmkanker en op geslacht, leeftijd en huisarts gematchte controles. Daarnaast wordt kwalitatief onderzoek op basis van semigestructureerde interviews verricht.

  Startdatum project

  15 februari 2013

  Status van het project

  completed

  Samenwerking

  Registratienetwerk Groningen (RNG)

  Financiering

  Stichting Stoffels-Hornstra

  Meer weten?

  Projectgroep

  Daan Brandenbarg – onderzoeker

  Annette Berendsen – projectleider

  Contact

  Daan Brandenbarg – d.brandenbarg@umcg.nl