Onderzoek

Coloncarcinoom – Follow-up

De rol van de huisarts tijdens behandeling en nazorg van darmkanker

Startdatum en (verwachte) einddatum

15 februari 2013 – 1 februari 2018

Status van het project

Afgerond

Financiering

Stichting Stoffels-Hornstra

Achtergrond

Vanwege een ouder wordende bevolking, betere behandelingen en eerdere opsporing door het bevolkingsonderzoek wordt verwacht dat het aantal mensen met darmkanker zal toenemen. Dat zorgt voor een grotere druk op de Nederlandse gezondheidszorg. Recente visies van KWF Kankerbestrijding en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) stellen een grotere betrokkenheid van de huisarts bij (na)zorg van (darm)kanker voor. Het is echter onbekend welke rol de huisarts op dit moment speelt in de (na)zorg voor mensen met darmkanker.

Doelstelling

Met dit onderzoek willen we een bijdrage leveren aan de discussie rondom de organisatie van (darm)kankerzorg door middel van het in kaart brengen van het huidige zorggebruik, de zorgbehoeften en de wensen van patiënten met darmkanker in de huisartsenpraktijk.

Vraagstelling

Hoe verhoudt het zorggebruik in de huisartsenpraktijk van patiënten behandeld voor darmkanker zich vergeleken met mensen zonder kanker? Verschillen de redenen van contact en krijgen ze andere medicatie voorgeschreven? Wat zijn de ervaringen en wensen met betrekking tot de rol van de huisarts tijdens en na de behandeling voor darmkanker?

Onderzoeksopzet

Cohortstudie, gebruikmakende van geregistreerde zorgdata van patiënten met darmkanker en op geslacht, leeftijd en huisarts gematchte controles. Daarnaast wordt kwalitatief onderzoek op basis van semigestructureerde interviews verricht.

Belangrijke publicaties

  1. Brandenbarg, D., Roorda, C., Groenhof, F., Havenga, K., Berger, M. Y., De Bock, G. H., Roorda-Lukkien, C. (2014). Increased primary health care use in the first year after colorectal cancer diagnosis. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 32(2), 55-61. DOI: 10.3109/02813432.2014.929811
  2. Brandenbarg, D., Roorda, C., Groenhof, F., de Bock, G. H., Berger, M. Y., & Berendsen, A. J. (2017). Primary healthcare use during follow-up after curative treatment for colorectal cancer. European journal of cancer care, 26(3), [e12581]. DOI: 10.1111/ecc.12581
  3. Brandenbarg, D., Roorda, C., Stadlander, M., de Bock, G. H., Berger, M. Y., & Berendsen, A. J. (2017). Patients' views on general practitioners' role during treatment and follow-up of colorectal cancer: a qualitative study. Family practice, 34(2), 234-238. DOI: 10.1093/fampra/cmw124

Samenwerking

Registratienetwerk Groningen (RNG)

Projectgroep en contact

Drs. D. (Daan) Brandenbarg – PhD student

Dr. A.J. (Annette) Berendsen – Projectleider (a.j.berendsen@umcg.nl)

Meer weten?

link