Onderzoek

Coloncarcinoom - Diagnostische Fase

 • De rol van de huisarts voorafgaand aan de diagnose darmkanker

  Achtergrond

  Darmkanker is wereldwijd een van de meest voorkomende soorten van kanker. Hoewel recent een bevolkingsonderzoek van start is gegaan, wordt een groot deel van de nieuwe diagnoses buiten dit programma door de huisarts gesteld. Vroege opsporing van darmkanker lijkt een gunstig effect te hebben op de overleving. Er is veel onderzoek gedaan naar alarmsymptomen, maar deze blijken een beperkte voorspellende waarde te hebben en komen veelvuldig voor bij de huisarts. Een analyse van het zorggebruik in de vorm van contactmomenten, reden voor contact en voorgeschreven medicatie in de huisartsenpraktijk biedt wellicht nieuwe inzichten voor vroegere opsporing van darmkanker.

  Doelstelling

  Inzicht verkrijgen in de aard van het eerstelijnszorggebruik voorafgaand aan de diagnose van darmkanker.

  Vraagstelling

  Hoe is het verloop van het zorggebruik in de huisartsenpraktijk van patiënten die uiteindelijk met darmkanker gediagnosticeerd worden vergeleken met mensen die geen darmkanker ontwikkelen? Is er een verschil in redenen van contact en voorgeschreven medicatie? Is er een bepaald moment van verandering te vinden?

  Onderzoeksopzet

  Cohortstudie, gebruikmakende van geregistreerde zorgdata van patiënten met darmkanker en op geslacht, leeftijd en huisarts gematchte controles.

  Startdatum project

  1 februari 2015

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Registratienetwerk Groningen (RNG)

  Financiering

  Stichting Stoffels-Hornstra

  Meer weten?

  Projectgroep

  Daan Brandenbarg – onderzoeker

  Truuske de Bock – projectlid

  Marjolein Berger – hoogleraar

  Annette Berendsen – projectleider

  Contact

  Daan Brandenbarg – d.brandenbarg@umcg.nl