Onderzoek

Coloncarcinoom - Diagnostische Fase

De rol van de huisarts voorafgaand aan de diagnose darmkanker

Startdatum en (verwachte) einddatum

1 februari 2015 - 1 februari 2018

Status van het project Afgerond

Financiering

Stichting Stoffels-Hornstra

Achtergrond

Darmkanker is wereldwijd een van de meest voorkomende soorten van kanker. Hoewel recent een bevolkingsonderzoek van start is gegaan, wordt een groot deel van de nieuwe diagnoses buiten dit programma door de huisarts gesteld. Vroege opsporing van darmkanker lijkt een gunstig effect te hebben op de overleving. Er is veel onderzoek gedaan naar alarmsymptomen, maar deze blijken een beperkte voorspellende waarde te hebben en komen veelvuldig voor bij de huisarts. Een analyse van het zorggebruik in de vorm van contactmomenten, reden voor contact en voorgeschreven medicatie in de huisartsenpraktijk biedt wellicht nieuwe inzichten voor vroegere opsporing van darmkanker.

Doelstelling

Inzicht verkrijgen in de aard van het eerstelijnszorggebruik voorafgaand aan de diagnose van darmkanker.

Vraagstelling

Hoe is het verloop van het zorggebruik in de huisartsenpraktijk van patiënten die uiteindelijk met darmkanker gediagnosticeerd worden vergeleken met mensen die geen darmkanker ontwikkelen? Is er een verschil in redenen van contact en voorgeschreven medicatie? Is er een bepaald moment van verandering te vinden?

Onderzoeksopzet

Cohortstudie, gebruikmakende van geregistreerde zorgdata van patiënten met darmkanker en op geslacht, leeftijd en huisarts gematchte controles.

Belangrijke publicaties

Brandenbarg, D., Groenhof, F., Siewers, I. M., van der Voort, A., Berendsen, A. J., & Walter, F. M. (2018). Possible missed opportunities for diagnosing colorectal cancer in Dutch primary care: a multimethods approach. British Journal of General Practice, 68(666), E54-E62. DOI: 10.3399/bjgp17X693905

Samenwerking

Registratienetwerk Groningen (RNG)

Projectgroep en contact

Drs. D. (Daan) Brandenbarg – PhD student

Prof. dr. G.H. (Truuske) de Bock – Projectgroeplid

Prof. Dr. M.Y. (Marjolein) Berger – Promotor

Dr. A.J. (Annette) Berendsen – Projectleider (a.j.berendsen@umcg.nl)

Meer weten?

link