Onderzoek

Cardiovasculaire medicatie

 • Cardiovasculaire medicatie bij patiënten met dementie: de balans vinden tussen de richtlijn, de wens van de patiënt en het gezonde verstand

  Achtergrond

  Cardiovasculair risicomanagement is belangrijk om hartinfarcten en beroertes te verminderen. Implementatie van bestaande richtlijnen bij patiënten met dementie in het verpleeghuis is echter gecompliceerd. Bij patiënt en familie staat vaak bevordering van de levenskwaliteit op de voorgrond en niet levensverlenging. Daarnaast leidt gebruik van cardiovasculaire medicatie vaak tot bijwerkingen en polyfarmacie. Bovendien is de effectiviteit van cardiovasculaire preventie bij patiënten met gevorderde dementie niet aangetoond. Toch ervaren specialisten ouderengeneeskunde vaak moeite om medicatie te staken.

  Doelstelling

  Het doel van dit project is om het verantwoord gebruik van cardiovasculaire medicatie bij patiënten met dementie in het verpleeghuis te bevorderen met behulp van een beslishulp.

  Vraagstelling

  • Een literatuurreview uitvoeren om een overzicht te maken van wat bekend is over de effectiviteit van cardiovasculaire preventie bij kwetsbare ouderen, en van meetinstrumenten om bijwerkingen te achterhalen.
  • Een beslishulp ontwikkelen nav de literatuur review om de gezamenlijke besluitvorming rond gebruik en stoppen van cardiovasculaire preventieve medicatie te ondersteunen.
  • Effecten van de beslishulp in termen van reductie van medicatiegebruik, bijwerkingen en functioneren van de patiënt in kaart brengen, als ook de ervaren dilemma’s in het medicatiereview proces

  Onderzoeksopzet

  Voor en na medicatiereview met de beslishulp het medicatiegebruik en de gezondheid meten bij patiënten met dementie; met interviews de ervaren dilemma’s in kaart brengen.

  Startdatum project

  1 juni 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, Zonnehuisgroepnoord, Triviummeulenbeltzorg, Treant

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider.

  Projectgroep

  dr. Dika Luijendijk, projectleider

  Contact

  Dika Luijendijk (h.j.luijendijk@umcg.nl)