Buik- en Bekkenproblematiek

Coördinator onderzoeksprogramma: Dr. M.H. (Marco) Blanker – m.h.blanker@umcg.nl

Algemeen

De missie van het onderzoeksprogramma is het bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen bij buik- en bekkenproblemen. Het streven is om een kenniscentrum te worden op dit terrein.
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van buik- en bekkenproblemen in de huisartsenpraktijk wordt bij uitstek geïnitieerd vanuit een onderzoeksafdeling huisartsgeneeskunde. Het gaat om problemen van de buik en de bekkenbodem waarmee huisartsen frequent worden geconfronteerd en die voor een groot deel in de eerste lijn gediagnostiseerd en behandeld kunnen worden. Dit onderzoek wordt uitgewerkt in nauw overleg met praktiserende huisartsen en kaderhuisartsen urogynaecologie, om de relevantie voor en de uitvoerbaarheid in de dagelijkse praktijk te optimaliseren. Samenwerking met de huisartsenopleiding biedt kansen om jonge huisartsen een beeld te geven van wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk en hun bereidheid daaraan mee te werken te verhogen. Met onderzoeksinstituten in Nederland en in het buitenland die zich op hetzelfde terrein bewegen wordt contact onderhouden om expertise uit te wisselen en nieuw onderzoek op te zetten.

Thema’s van onderzoek

  • Bekkenbodemklachten bij vrouwen (diagnostiek en behandeling van incontinentie en verzakkingen)
  • Plasklachten bij mannen (de rol van blaas, bekkenbodem en prostaat bij het ontstaan van de klachten; diagnostiek en behandeling)
  • Buikklachten bij kinderen (obstipatie, buikpijn, maag-darminfecties)