Onderzoek

BTmD

 • Beter Thuis met Dementie

  Achtergrond

  Het overheidsbeleid is erop gericht het aantal mensen dat moet worden opgenomen in een verzorgings- en verpleeghuis terug te dringen. Tevens neemt het absolute aantal mensen met een dementiesyndroom toe. Dit betekent dat veel meer mensen dan voorheen voor een naaste met een dementiesyndroom moeten zorgen. Zij zijn hier echter niet op voorbereid of in geschoold. Overbelasting van de partner kan allerlei ongewenste gevolgen hebben zoals psychische klachten (depressie) bij de mantelzorger, ontspoorde zorg of versnelde opname in een verpleeghuis. Ondersteuning voor de mantelzorger is vaak ontoereikend: men wordt wel gesteund maar niet geschoold.

  Doelstelling

  Verder ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken van een in Australië ontwikkelde intensieve scholing van mantelzorgers die hen voorbereidt op de veranderingen en problemen die gaan komen. Deze scholing bleek daar als effect te hebben dat psychische klachten van de mantelzorger verminderden en dat opname in een verpleeghuis later plaatsvond.

  Vraagstelling

  Is een intensieve multimodel multicomponent scholingsprogramma voor mantelzorgers van mensen met dementia effectiever dan reguliere zorg op het welbevinden van de mantelzorger en degene met dementie?

  Onderzoeksopzet

  Het betreft een zeven daagse cursus die de mantelzorger samen met de patiënt doorloopt. Deze vindt plaats in een vakantieoord samen met ongeveer vier andere koppels. De mantelzorger krijgt een uitgebreid lesprogramma dat ongeveer veertien thema’s beslaat en degene met dementie krijgt een eigen programma. De controlegroep krijgt gebruikelijke zorg.

  Startdatum project

  1 januari 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  LUMC

  Laurens

  Financiering

  ZonMw

  Alzheimer Nederland

  Zilveren Kruis

  Laurens

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.beterthuismetdementie.laurens.nl

  De website is bedoeld voor verwijzers en potentiele deelnemers.

  Projectgroep

  Betty Birkenhäger, projectleider

  dr. Froukje Boersma

  prof. dr. Sytse Zuidema

  Contact

  Betty Birkenhäger (eggillesse@gmail.com)