Onderzoek

BLODA

Breast cancer Long-term Outcome Depression Anxiety

Startdatum en (verwachte) einddatum

17 december 2012 – 28 februari 2020

Status van het project

Inclusie afgerond

Financiering

Pink Ribbon

Stichting De Friesland

Achtergrond

Door de ontwikkelingen in de screening en behandeling van borstkanker is de kans op overleving sterk toegenomen. Hierdoor zijn er steeds meer vrouwen die borstkanker overleven, maar ook de langetermijneffecten van (de behandeling van) borstkanker kunnen ervaren.

 

Het is bekend dat vrouwen in de eerste jaren na diagnose van borstkanker meer angst en depressie ervaren, maar we weten niet of ze op de lange termijn ook nog deze klachten ervaren. Daarom gaan wij bij 350 vrouwen die meer dan 5 jaar geleden behandeld zijn voor borstkanker onderzoeken of zij klachten van depressie of angst hebben, en tevens of dit vaker voorkomt dan bij 350 vrouwen van dezelfde leeftijd en huisartspraktijk, die geen kanker hebben gehad.

Doelstelling

Vaststellen van de prevalentie van symptomen van depressie en angst bij vrouwen in de huisartspraktijk na behandeling met chemo- en/of radiotherapie voor borstkanker vergeleken met vrouwen met dezelfde leeftijd en huisarts.

Vraagstelling

Wat is de prevalentie van symptomen van depressie en angst bij vrouwen behandeld voor borstkanker in vergelijking met vrouwen met dezelfde leeftijd en huisarts zonder kanker in de voorgeschiedenis, in de huisartsenpraktijk.

Onderzoeksopzet

Cross-sectionele prevalentie studie

Belangrijke publicaties

  1. Maass, S. W., Roorda, C., Berendsen, A. J., Verhaak, P. F., & de Bock, G. H. (2015). The prevalence of long-term symptoms of depression and anxiety after breast cancer treatment: A systematic review. Maturitas, 82(1), 100-108. doi:10.1016/j.maturitas.2015.04.010 [doi]
  2. Accord-Maass, S. (2017). Langetermijneffecten behandeling borstkanker. Huisarts en Wetenschap, 60(7), 357-357. doi:10.1007/s12445-017-0214-5
  3. Deveugele, M., Pype, P., & Accord-Maass, S. (2017). Psychologische distress en vermoeidheid. Oncologie (pp. 79-86) Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
  4. https://kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/Erken-en-herken-angst-en-depressie-na-borstkankerbehandeling.aspx

Samenwerking

Binnen het UMCG:

Afdeling Epidemiologie

Projectgroep en contact

Drs. S.W.M.C. (Saskia) Accord-Maass – PhD student

Drs. L.M. (Liselotte) Boerman – PhD student

Dr. D. (Daan) Brandenbarg – Postdoc

Prof. dr. G.H. (Truuske) de Bock – Promotor

Prof. dr. P.F.M. (Peter) Verhaak – Promotor

Dr. A.J. (Annette) Berendsen – Projectleider (a.j.berendsen@umcg.nl)

Meer weten?

Voor meer informatie: zie het protocol op clinicaltrials.gov (NCT01904331)