Onderzoek

BLOC

Breast cancer Long-term Outcome Cardiac dysfunction

Startdatum en (verwachte) einddatum

17 december 2012 – 28 februari 2020

Status van het project

Inclusie afgerond

Financiering

RUG/UMCG

Pink Ribbon

Stichting De Friesland

Achtergrond

De afgelopen decennia is de overleving van vrouwen met borstkanker toegenomen door verbeteringen in therapie en vroegdiagnostiek. Echter, jaren na de diagnose wordt bij sommigen een verhoogde sterfte door een cardiovasculaire ziekte gezien. Deze lijkt te worden veroorzaakt door de langetermijneffecten van chemo- en/of radiotherapie. Om een duidelijk beeld van de omvang van dit risico te krijgen is het van belang om de prevalentie van cardiale disfunctie in een ongeselecteerde groep patiënten vast te stellen. Het vaststellen van deze cardiale disfunctie in een vroeg stadium leidt tot een betere prognose.

Doelstelling

Vaststellen van de prevalentie van symptomatische en asymptomatische tekenen van cardiale disfunctie bij vrouwen in de huisartspraktijk na behandeling met chemo- en/of radiotherapie voor borstkanker, vergeleken met vrouwen met dezelfde leeftijd en huisarts.

Vraagstelling

Wat is de prevalentie van cardiale disfunctie bij vrouwen behandeld met chemotherapie en/of radiotherapie voor borstkanker in vergelijking met vrouwen met dezelfde leeftijd en huisarts zonder kanker in de voorgeschiedenis in de huisartsenpraktijk.

Onderzoeksopzet

Cross-sectionele prevalentie studie

Belangrijke publicaties

  1. Boerman, L. M., Maass, S. W. M. C., van der Meer, P., Gietema, J. A., Maduro, J. H., Hummel, Y. M., Berendsen, A. J. (2017). Long-term outcome of cardiac function in a population-based cohort of breast cancer survivors: A cross-sectional study. European Journal of Cancer (Oxford, England : 1990), 81, 56-65. doi:S0959-8049(17)30965-6 [pii]
  2. Boerman, L. M., Berendsen, A. J., van der Meer, P., Maduro, J. H., Berger, M. Y., & de Bock, G. H. (2014). Long-term follow-up for cardiovascular disease after chemotherapy and/or radiotherapy for breast cancer in an unselected population. Supportive Care in Cancer : Official Journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 22(7), 1949-1958. doi:10.1007/s00520-014-2156-9 [doi]
  3. https://kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/Hart-lijdt-onder-behandeling-borst...

Samenwerking

Binnen het UMCG:

Afdelingen Epidemiologie, Cardiologie, Medische Oncologie en Radiotherapie.

Projectgroep en contact

Drs. L.M. (Liselotte) Boerman – PhD student

Drs. S.W.M.C. (Saskia) Accord-Maass – PhD student

Dr. D. (Daan) Brandenbarg – Postdoc

Dr. A.J. (Annette) Berendsen – Projectleider (a.j.berendsen@umcg.nl)                                        

Meer weten?

Voor meer informatie: zie het protocol op clinicaltrials.gov (NCT01904331