Onderzoek

BLOC

 • Breast cancer Long-term Outcome Cardiac dysfunction

  Achtergrond

  De afgelopen decennia is de overleving van vrouwen met borstkanker toegenomen door verbeteringen in therapie en vroegdiagnostiek.

  Echter, jaren na de diagnose wordt bij sommigen een verhoogde sterfte door een cardiovasculaire ziekte gezien. Deze lijkt te worden veroorzaakt door de langetermijneffecten van chemo- en/of radiotherapie. Om een duidelijk beeld van de omvang van dit risico te krijgen is het van belang om de prevalentie van cardiale disfunctie in een ongeselecteerde groep patiënten vast te stellen. Het vaststellen van deze cardiale disfunctie in een vroeg stadium leidt tot een betere prognose.

  Voor meer informatie, zie ook het protocol op clinicaltrials.gov (NCT01904331)

  Doelstelling

  Bepalen wat de prevalentie is van symptomatische en asymptomatische tekenen van cardiale disfunctie bij vrouwen in de huisartspraktijk na behandeling met chemo- en/of radiotherapie voor borstkanker vergeleken met vrouwen met dezelfde leeftijd en huisarts

  Vraagstelling

  Wat is de prevalentie van cardiale disfunctie bij vrouwen behandeld met chemotherapie en/of radiotherapie voor borstkanker in vergelijking met vrouwen met dezelfde leeftijd en huisarts zonder kanker in de voorgeschiedenis in de huisartsenpraktijk

  Onderzoeksopzet

  Cross-sectionele prevalentie studie

  Startdatum project

  17 december 2012

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Binnen het UMCG: Epidemiologie, Cardiologie, Medische Oncologie en Radiotherapie.

  Financiering

  RUG

  Pink Ribbon

  Stichting De Friesland

  Meer weten?

  Projectgroep

  Dr. A.J. Berendsen – projectleider

  L.M. Boerman – PhD student

  S.W.M.C. Accord-Maass – PhD student

  Contact

  Dr. Annette J. Berendsen – a.j.berendsen@umcg.nl