Ameland

Bijzondere opleidingsplekken

SBOH

Opleidingspraktijk op de Waddeneilanden (alleen voor aios huisartsgeneeskunde)

Als je bij een opleider op één van de Waddeneilanden geplaatst bent, kun je een vergoeding ontvangen voor de eventuele extra woonlasten die je hebt. Je ontvangt, gedurende de periode dat je bij de opleider geplaatst bent, een vergoeding van maximaal € 600,- netto per maand voor de kosten van de huur van een woning op het Waddeneiland. Je kunt bij de SBOH een vergoeding voor de extra woonlasten aanvragen door middel van het aanvraagformulier vergoeding extra woonlasten Waddeneilanden. Bij het aanvraagformulier dien je een kopie van een huurovereenkomst of een andere overeenkomst waaruit blijkt dat je op een Waddeneiland verblijft, te overleggen.  Nadat de SBOH de aanvraag heeft goedgekeurd, kun je maandelijks de kosten van de huur bij de SBOH declareren. Dit kan met behulp van het algemene declaratieformulier. Bij het declaratieformulier dient dan een bewijsstuk van de betaalde huur te worden overlegd.

De reiskosten voor het woon-werkverkeer en de terugkomdag zullen gedurende de periode dat je op één van de Waddeneilanden verblijft, worden gebaseerd op het tijdelijke verblijfsadres. Kosten van de veerpont  die je maakt voor opleidingsdoeleinden, waaronder de terugkomdag, kun je declareren met het algemene declaratieformulier met daarbij de originele bewijsstukken van de gemaakte kosten.

Lees een interview met een huisartsopleider werkzaam op een van deze bijzondere plekken:

  • Ameland: Opleiders  op de eilanden worden handmatig gekoppeld. Aios die graag op een eiland willen werken worden daarom verzocht dit voor de koppeling aan te geven bij het Opleidersteam.