Onderzoek

Bewegen en cognitie

 • Train the Sedentary Brain: Move Smart to Reduce the Risk of Dementia

  Achtergrond

  De laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen naar voren dat bewegen goed is voor verschillende cognitieve functies, zoals het geheugen en aandachtsprocessen. Veel oudere mensen waarbij een vorm van dementie is vastgesteld bewegen onvoldoende, terwijl juist zij baat kunnen hebben bij beweging. Om te bepalen welke vorm en intensiteit van beweging bij deze mensen het beste is om de hersenfuncties en de kwaliteit van leven te beschermen, is onderzoek nodig. Daarbij is nog onvoldoende bekend of de effecten van bewegen anders zijn voor mensen die een hoger risico hebben op dementie, omdat zij risicogenen (ApoeE4) dragen.

  Doelstelling

  Het onderzoeken van de cognitieve en fysieke effecten van een specifiek bewegingsprogramma met gecombineerde wandel- en beenspierversterkende oefeningen voor ouderen met een dementie. Hierbij wordt specifiek gekeken naar wat beter werkt: oefeningen die weinig intensief zijn of oefeningen die met een hogere intensiteit worden uitgevoerd.

  Vraagstelling

  Wat zijn de cognitieve en fysieke effecten van een gecombineerd wandel- en spierversterkend programma voor mensen met milde tot matige dementie? Is er een dosis-respons relatie tussen beweging en de cognitieve effecten? Verschillen de effecten van bewegen voor ApoeE4 dragers en niet-dragers?

  Onderzoeksopzet

  Er zijn twee programma’s (interventie vs. controle, willekeurige toewijzing). Beide programma’s worden drie keer per week aangeboden voor 30 minuten gedurende 24 weken. Eén op één begeleiding door een vaste, getrainde onderzoeksassistent. De deelnemers worden meerdere keren over het onderzoek gemeten op cognitieve en fysieke functies en kwaliteit van leven.

  Startdatum project

  1 december 2014

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, ZINN, Dignis, Meriant

  ZonMW, Memorabel: Samenwerking met Consortium Train the Sedentary Brain

  VU Amsterdam

  Radboudumc

  NNCZ

  Financiering

  ZonMW, Memorabel: Deltaplan Dementie

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider.

  Projectgroep

  Lianne Sanders, projectleider

  Contact

  Lianne Sanders (l.m.j.sanders@umcg.nl)