Beter af met minder (RID)

Reductie van onjuist psychofarmacagebruik bij verpleeghuispatiënten met dementie (RID-studie)

Achtergrond
Probleemgedrag (agitatie, agressie, dwalen, angst, wanen en hallucinaties) van mensen met dementie in verpleeghuizen kan aanleiding geven tot het voorschrijven van psychofarmaca. Het is echter bekend dat psychofarmaca beperkt werkzaam zijn. Bovendien kunnen er bijwerkingen optreden: sufheid, verminderde mobiliteit met risico op vallen en een verhoogde kans op een beroerte, longontsteking en sterfte.

Om die redenen wordt in richtlijnen geadviseerd om terughoudend te zijn met het voorschrijven van psychofarmaca. Psychosociale interventies hebben bij probleemgedrag de voorkeur. Desondanks worden psychofarmaca nog steeds te veel en te lang voorgeschreven. Het terugbrengen van onjuist psychofarmacagebruik is daarom noodzakelijk.

Doel
Onjuist psychofarmacagebruik verminderen bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Nevendoelen zijn: probleemgedrag verminderen door de inzet van onder meer psychosociale interventies en de kwaliteit van leven verbeteren.

Methode
Variant 1: Verpleeghuizen krijgen intensieve begeleiding (coaching) bij de keuze voor en de implementatie van interventies, die gebaseerd zijn op een knelpuntenanalyse van het psychofarmacagebruik.

Variant 2: Verpleeghuizen zijn vrij in de manier waarop ze het verminderen van onjuist psychofarmacagebruik willen organiseren. Er wordt minimale begeleiding geboden.

Fase
Het project is op 1 januari 2016 gestart. Dataverzameling loopt naar verwachting tot eind 2018.  

Deelnemers UNO-UMCG
ZINN
Treant
De Hoven
Dignis
TriviumMeulenbeltZorg
Meriant

Onderzoekers
Claudia Groot Kormelinck, projectleider, UMCG
Charlotte van Teunenbroek, projectleider, UMCG
Rianne Wybenga, onderzoeksmedewerker, UMCG
Leonoor Gräler, onderzoeksmedewerker, UMCG
Prof. dr. Sytse Zuidema, UMCG
Dr. Martin Smalbrugge, VUmc
Dr. D. Gerritsen, Radboudumc
Dr. M. Reitsma, Vilans

Contact
Claudia Groot Kormelinck (c.m.groot.kormelinck@umcg.nl)

Meer informatie
Interview met prof. dr. Sytse Zuidema over psychofarmaca
Interview met verzorgende Nathalie Kamps over alternatieven voor psychofarmaca
Interview met projectleider Claudia Groot Kormelinck over RID-studie