Basis voor het curriculm

Basis voor het curriculum

  • Het (landelijk vastgestelde) competentieprofiel van de huisarts en de eindtermen van de huisartsopleiding
  • De onderwijsvisie van de huisartsopleiding UMCG
  • De tien, in 2014 landelijk vastgestelde, thema’s voor de opleiding van de huisarts, waarbinnen 82 kenmerkende beroepsactiviteiten van de huisarts (KBA’s) zijn gerangschikt. De landelijke thema's zijn: spoedeisende zorg, korte episodezorg, chronische zorg, zorg voor het kind, zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen, zorg voor ouderen met complexe aandoeningen, zorg voor patiënten met SOLK, palliatieve en terminale zorg, preventie, praktijkmanagement
  • Landelijke en regionale ontwikkelingen in de eerstelijnszorg (LHV/NHG: Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 en Ministerie : Verwacht huisartsentekort in de Noordelijke provincies)
  • Het Landelijk opleidingsplan, het Landelijk Toets plan en het landelijk en Lokaal Toets protocol