Astma - COPD - Allergie

Coördinator onderzoeksprogramma: Dr. J.W.H. (Janwillem) Kocks – j.w.h.kocks@umcg.nl

Missie

De onderzoeksgroep Astma, COPD en Allergie heeft als Mission statement: Het bevorderen van een goede diagnose en behandeling van allergie-, astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn zowel lokaal, nationaal als internationaal door middel van onderzoek, publicatie van de daaruit voortkomende kennis en het uitdragen van deze kennis.

Het onderzoek richt zich op huisartsgeneeskundige aspecten van de zorg voor patiënten met allergie, astma en COPD. Naast de Randomised Controlled Trials op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en interventies gericht op gedragsverandering zoals stoppen met roken, is er dit onderzoek dat zich richt op in de dagelijkse praktijk haalbare diagnostische procedures en op het ontwikkelen en toepassen van uitkomstmaten.

De onderzoeksgroep heeft verschillende vragenlijsten ontwikkeld, waaronder:

- CCQ – Clinical COPD Questionnaire (beschikbaar in 76 talen)

- ICQ – Inhaled corticosteroid Questionnaire ( ICQ) (16 talen)

- BHQ – Bronchial Hyper responsiveness Questionnaire (BHQ).

Implementatie

De onderzoeksgroep spant zich tevens in om nieuwe diagnostische en behandelprocedures zoals de Astma-/COPD-dienst en de allergiedienst te implementeren.

(Inter)nationale samenwerking

De onderzoeksgroep werkt nauw samen met de afdelingen longziekten (UMCG), epidemiologie (UMCG), farmacologie en farmaco-economie (RuG) en is een van de groepen die onderdeel uitmaken van het UMCG onderzoeksinstituut GRIAC.

Nationaal wordt er samengewerkt met het CAHAG. En internationaal met het ERS, en de IPCRG. Lokaal is er rond dit thema een kring van geïnteresseerde huisartsen gevormd die regelmatig besprekingen bijwonen. Zij bieden hulp bij het insluiten van patiënten en worden in bepaalde aspecten bijgeschoold.