Arbeidsvoorwaarden

Aios

De SBOH fungeert voor aios als werkgever. Op de site van de SBOH vindt u de cao en regelingen omtrent zwangerschapsverlof, omgangsvormen, het combineren van onderwijs en onderzoek, arbeidsvoorwaarden en dergelijke. Voor ziekteverzuim heeft de SBOH een apart protocol vastgesteld. Voor meer informatie over de toepassing van deze regelingen bij aios in specifieke situaties, zie interne procedures.

Opleiders/stage-instellingen

Opleiders en stage-instellingen sluiten met de SBOH een overeenkomst in verband met de financiering van onkosten. Er is in dit verband geen sprake van een werknemer-werkgeversrelatie. Wel zijn er regels en richtlijnen omtrent bijvoorbeeld arbozaken en omgangsvormen. Meer informatie vindt u op de opleiderspagina van de SBOH. U krijgt een zogenoemde nul-aanstelling bij het UMCG en ontvangt een personeelsnummer. U krijgt hiermee toegang tot faciliteiten zoals mail, Nestor en de Centraal Medische bibliotheek. Via de bibliotheek vindt u wetenschappelijke publicaties en databases, waaronder clinical evidence. U komt ook in aanmerking voor de personeelsvoorzieningen van het UMCG.

Medewerkers

Medewerkers komen in dienst van het UMCG en gaan met deze organisatie een arbeidsovereenkomst aan. Meer informatie over deze overeenkomst is te vinden op de medewerkerssite van het UMCG.

Gastdocenten

De vergoeding voor gastdocent is € 75,= per uur, met een maximum van € 300,= per dag. Dit gaat op declaratiebasis en u kunt hiervoor het volgende formulier gebruiken.

Administratieve afwikkeling

Vragen over de administratieve afwikkeling kunt u richten aan de manager bedrijfsvoering: telefonisch bereikbaar via 050 - 3616700.