Algemeen

Visie Huisartsopleiding UMCG

Het doel van de huisartsopleiding van het UMCG is het opleiden van excellente huisartsen. Deze huisartsen zijn vakinhoudelijk en communicatief zeer vaardige professionals die zich continu blijven inspannen om de huisartsgeneeskunde op een hoger niveau te brengen. Zij hanteren op kritische wijze kennis en wetenschap, kunnen goed samenwerken en leidinggeven in de huisartspraktijk en in verschillende samenwerkingsverbanden. Het zijn toekomstbestendige huisartsen die in staat zijn in te spelen op veranderingen in het vak, de maatschappij, de regio en op de context waarin zij gaan werken. 

Het leerproces

Binnen de huisartsopleiding staat het ervaringsleren in de opleidingspraktijk en -instelling centraal, wat ondersteund wordt door groepsonderwijs. Het driejarige competentiegerichte curriculum bestaat uit een aantal met elkaar samenhangende leerlijnen waarbij de complexiteit van de problematiek gedurende de opleiding toeneemt. De aios zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ontwikkelen hierin een toenemende mate van zelfstandigheid. Opleiders en stafleden begeleiden en coachen de aios in hun persoonlijke leerproces, door hen te stimuleren zich te ontwikkelen tot reflecterende en professionele huisartsen.

Professionalisering opleiders en stafleden

Opleiders en stafleden dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van de aios. Dit vraagt de bereidheid om te leren en te veranderen. De huisartsopleiding draagt zorg voor professionalisering van opleiders en stafleden door het aanbieden van een op maat ontwikkeld scholingsprogramma, gebaseerd op de voor hen landelijk vastgestelde competenties. 

Samenwerking

Als één van de acht opleidingsinstituten van Huisartsopleiding Nederland draagt de Huisartsopleiding UMCG mede verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de uitstekende eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland en voor de opleiding van huisartsen zodat zij hierin een spilfunctie in kunnen blijven vervullen.  De huisartsopleiding werkt nauw samen met de andere onderafdelingen van de afdeling Huisarts­geneeskunde UMCG, wat het mogelijk maakt gezamenlijk richting te geven aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde in (Noord-)Nederland. 

Kernwaarden team

Binnen het team van de Huisartsopleiding UMCG zijn professionaliteit, diversiteit, zelfreflectie, integriteit, passie voor het vak en humor belangrijke gedeelde waarden. De onderlinge communicatie is open en transparant. Betrokkenheid bij elkaar en het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden zijn daarbij vanzelfsprekend.