Aios

Aios

De SBOH fungeert voor aios als werkgever. Op de site van de SBOH vindt u de cao en regelingen omtrent zwangerschapsverlof, omgangsvormen, het combineren van onderwijs en onderzoek, arbeidsvoorwaarden en dergelijke. Voor ziekteverzuim heeft de SBOH een apart protocol vastgesteld. Voor meer informatie over de toepassing van deze regelingen bij aios in specifieke situaties, zie interne procedures.