AHON-database

Hoe is de AHON-database ontstaan?

Sinds 1989 beheerde de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG een database onder de naam Registratie Netwerk Groningen (RNG). Sinds 1 januari 2017 is deze database onderdeel van het AHON  met de naam ‘AHON-database’. In deze database staan de zorggegevens die door deelnemende huisartsen in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) worden vastgelegd. De gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele patiënten.

Waarvoor worden de data uit de AHON-database gebruikt?

Doel van de database is het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg. De database biedt waardevolle input voor onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van huisartsgeneeskunde. Daarnaast halen we er spiegelinformatie en interessante feedback uit voor de deelnemende huisartsenpraktijken. 

De data kunnen ook worden gebruikt voor subsidieaanvragen en projectvoorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van zorginnovatie in de huisartsenpraktijk (geïnitieerd vanuit de praktijk zelf of vanuit de afdeling). Gepubliceerde onderzoeksresultaten die op basis van de data tot stand zijn gekomen, stelt het AHON beschikbaar aan deelnemende praktijken. De afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van  het UMCG beheert de AHON-database.

Wat is een AHON-registratiepraktijk?

Dat is een huisartsenpraktijk die routinematig geregistreerde zorgdata beschikbaar stelt aan de AHON-database. De samenwerking met AHON-registratiepraktijken wordt formeel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een bewerkingsovereenkomst. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan dergelijke overeenkomsten stelt. Meer lezen over wat een AHON-registratiepraktijk doet?

Samenwerkingspartner worden?

Meld u meteen aan als AHON-registratiepraktijk via ahon@umcg.nl!

Vragen? Neem contact op met:

  • Nynke Schouwenaars, AHON coördinator, 06 52 72 46 54 (ma, di, do)
  • Feikje Groenhof, AHON-database coördinator, 06 25 64 71 45 (ma, di, do)