AHON-database

Hoe is de AHON-database ontstaan?

Sinds 1989 beheert de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMCG een database onder de naam Registratie Netwerk Groningen (RNG). Sinds 1 januari 2017 is deze database onderdeel van het AHON  met de naam ‘AHON-database’. In deze database staan de zorggegevens die door deelnemende huisartsen in het Huisarts Informatie Systeem (HIS) worden vastgelegd. De gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele patiënten.

Waarvoor worden de data uit de AHON-database gebruikt?

Doel van de database is het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg. De database biedt waardevolle input voor onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van huisartsgeneeskunde. Daarnaast is het mogelijk om op basis van gegevens in de database, de deelnemende huisartsenpraktijken te voorzien van spiegelinformatie en interessante feedback. 

Ook kunnen de data worden gebruikt voor subsidieaanvragen en projectvoorstellen, bijvoorbeeld op het gebied van zorginnovatie in de huisartsenpraktijk (geïnitieerd vanuit de praktijk zelf of vanuit de afdeling). Gepubliceerde onderzoeksresultaten die op basis van de data tot stand zijn gekomen, stelt het AHON beschikbaar aan deelnemende praktijken.