AHON Commissie

De AHON-commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van huisarts(en)praktijken die participeren in het AHON en vertegenwoordigers van de afdeling Huisartsgeneeskunde. De commissie geeft toestemming aan onderzoekers voor gebruik van AHON-Database gegevens aan en geeft toestemming tot gebruik van het AHON-Netwerk.

Doel van de AHON-commissie

  1. Het bewaken van een goede balans tussen de belasting en opbrengst voor huisartsenpraktijken als gevolg van projecten waarbij de praktijk betrokken is; 
  2. Het bewaken van de belangen van de deelnemende huisartsenpraktijken aan de AHON-database; 
  3. Het bevorderen van de kwaliteit van onderzoek in de huisartsenpraktijk.

Bijeenkomsten van de commissie

De commissie komt in 2019 op de volgende data bijeen:

  • 24 januari
  • 23 mei
  • 12 september
  • 28 november

Werkwijze voor aanvraag

Een aanvraag kan kenbaar gemaakt worden bij de AHON-coördinator dit kan per mail (ahon@umcg.nl) of telefonisch via 06 527 246 54 (ma di do)

Aanvragen voor invullen van enquêtes/vragenlijsten worden in principe digitaal beoordeeld, aanvragen voor andere (grotere) projecten worden in principe besproken tijdens de commissievergadering.